Trots att antalet ryska turister och deras konsumtion i Finland fortfarande minskar, börjar nedgången avta och botten verkar vara nådd. Detta syns såväl i gränsövergångar som i konsumtionen. Samtidigt konkurrerar nätet och Estland allt hårdare med Finland om turisternas konsumtion. En internationell ryss som handlar på nätet är fortfarande en lockande kund för den finska turistsektorn.

Enligt Finsk Handels utredning* handlar de ryssar som besöker Finland oftare än tidigare på nätet. Medan andelen för ett par år sedan var mindre än 40 procent, uppgår den nu till två tredjedelar.

Ryssar som handlar på nätet är lockande kunder för den finska tjänstesektorn, eftersom de gör semesterresor och övernattar här oftare än andra ryssar. Egentliga shopping- och dagsresor gör de mera sällan än andra. För dessa digitala ryssar spelar pris och urval dock en större roll än för andra grupper. Därför befinner sig den finska handeln i en utmanande konkurrenssituation med den internationella näthandeln.

”Den finska handeln och andra tjänster konkurrerar allt hårdare om de internationella ryssarna, som trivs i den digitala världen. Det är dock inte enbart fråga om ryssar utan om turister i allmänhet. Har Finland konkurrenskraftiga tjänste- och produkturval, priser och kvalitet?” frågar Finsk Handels chefsekonom Jaana Kurjenoja.

Förutom de digitala ryssarna är också de ryska turister som reser både i Estland och i Finland önskade kunder inom vår turistsektor. Jämfört med de ryssar som brukar resa bara i Finland har de lite bättre inkomster, använder mer pengar på tjänster och inköp och gör korta semesterresor på en eller två nätter, och gör inte lika ofta bara dagsresor. Liksom dem som handlar på nätet är också de som reser både i Estland och i Finland mer prismedvetna än andra ryssar.

”Priserna påverkar oftare inköpsbeslut hos dem som reser både i Finland och i Estland än hos andra. Detta är förstås lite oroväckande med tanke på att prisnivån för många tjänster och produkter är lägre i Estland”, bedömer Kurjenoja.

Håller konsumtionen på att nå botten?

Av Finsk Handels utredning framgår att antalet ryska turister och deras konsumtion fortfarande minskar, men långsammare än i fjol. Under perioden mellan januari och augusti var antalet ryska turister i Finland 11 procent mindre än för ett år sedan, men under en motsvarande period i fjol minskade antalet med över 30 procent. Även antalet invoice-kvitton minskade med 30 procent under januari–augusti i fjol, medan minskningen i år blev bara sju procent. Tax-free-inköpen rasade med 48 procent under januari–augusti i fjol, men i år saktade minskningen av till 25 procent.

En enskild rysk turists totalkonsumtion i Finland minskade under tiden mellan januari och augusti från 156 till 148 euro och beloppet som används på inköp från 122 till 117 euro.  
”Trots att ryssarnas sammanlagda konsumtion i Finland kan minska med 15 procent i år, börjar det fria fallet vara över. Någon betydande tillväxt i ryssarnas konsumtion i Finland kan inte förväntas nästa år heller, eftersom ryssarnas köpkraft inte ökar utan en rejäl ekonomisk tillväxt – och en sådan finns inte i sikte”, bedömer Kurjenoja.

* Undersöknings- och analysföretaget Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy intervjuade mellan januari och augusti i år 5 801 och mellan september 2015 och augusti 2016 sammanlagt 7 379 ryska turister över 15 år som lämnade Finland.

Mer information:

Jaana Kurjenoja, chefsekonom, Finsk Handel, tfn 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi