Webbhandeln av varor och tjänster i Finland ökade med närmare 9 procent förra året, visar den färska Webbhandelstatistiken. På tre år har webbhandeln ökat med nästan en femtedel. I och med att webbhandeln blivit vanligare har den internationella konkurrensen inom handeln ökat. Därför är det nu viktigt att värna om de inhemska butikernas konkurrensförmåga.

Enligt TNS Gallup, Finsk Handel och Asiakkuusmarkkinointiliittos Webbhandelsstatistik köpte de finländska konsumenterna varor och tjänster på nätet för totalt 10,5 miljoner euro förra året. Mer än hälften av webbhandeln består av olika typer av tjänster och cirka en tredjedel av detaljhandelsvaror.

Hela webbhandeln ökade med 9 procent jämfört med föregående år. Webbinköpen av detaljhandelsvaror ökade lite snabbare, med mer än 11 procent jämfört med föregående år.

Stora tillväxtsiffror hade förra året bland annat webbinköpen av alkohol, läkemedel och betal-tv-tjänster, där även utbudet har ökat. Även inköpen av dator- och konsolspel ökade betydligt, med mer än 60 procent, och nedladdningen av filmer med närmare 40 procent.

”Intåget av internationella mediakoncept i Finland har fått finländarna att bli intresserade av on demand-tv-tjänster. Enligt våra undersökningar har till exempel antalet Netflixtittare mer än fördubblats. Även inom andra produktgrupper ökar inköpen på nätet och man kan se att positiva erfarenheter bidrar till en ytterligare ökning av webbhandeln”, berättar chefen för TNS Gallups enhet Digital Ville Wikström.

Finländarnas webbinköp placerar dem bland toppen i norra Europa. Enligt en europeisk jämförelse lade en finländsk webbhandelskund 2012 i genomsnitt mer än 1 900 euro på webbinköp, medan genomsnittet bland de övriga nordeuropéerna är knappt 1 600 euro. Av de nordiska länderna är det i Norge man gör av med mest pengar på nätet.

De senaste åren har ökningen av webbhandeln tilltagit

Enligt Webbhandelsstatistiken som sammanställts sedan 2010 har den summa finländarna spenderar på nätet ökat med 18 procent på tre år. Inom detaljhandeln har webbinköpen från 2010 ökat ännu snabbare än inom hela webbhandeln – med 25 procent, dvs. till 3,4 miljarder euro.

Inom vissa produktkategorier har ökningen på nätet varit särskilt snabb under de senaste tre åren. Till exempel järnhandeln på nätet har vuxit med 90 procent, vilket till stor del beror på att det nu finns inhemskt utbud på nätet. Ökningstakten för livsmedel har i sin tur framför allt fått fart av beställningar av alkohol på nätet.

Inköpen av skor på nätet har ökat med 60 procent på tre år och inköpen av husdjurs- och djurprodukter med 90 procent. Även spelandet av penningspel har under de senaste åren allt mer gått över till nätet: ökningen har varit närmare 40 procent på tre år.

”Det som världens ledande webbutiker har gemensamt är en djup förståelse för kundens behov och ett systematiskt sätt att bygga upp kundupplevelsen. Utan dessa egenskaper fastnar vilken webbutik som helst – oavsett hemland – i ett ständigt, förödande priskrig om nya kunder ”, beskriver Asiakkuusmarkkinointiliittos VD Jari Perko konkurrenssituationen inom webbhandeln.

Webbinköpen av tidningar har däremot sjunkit med en fjärdedel från 2010. Under de senaste åren har man även sett hur inköpen av olika typer av nedladdningsbart innehåll på nätet börjat ersätta köpet av musik, filmer och programvaror i en butik.

Även om inköpen på nätet snabbt ökat hos oss de senaste åren, utgör de fortfarande mindre än 8 procent av hela detaljhandeln. Nätets andel av special- och varuhushandeln är emellertid större.

”I Finland fokuserar hela näringspolitiken på att utveckla och stöda industrin och man har inte insett handelns och tjänsternas roll som sysselsättare och skapare och spridare av välstånd. Handeln kan inte klara sig i den internationella konkurrensen om man hela tiden ökar på kostnadsbördan på hemmamarknaden”, hälsar VD för Finsk Handel Juhani Pekkala till regeringens ramförhandlingar.

Bakgrundsinformation om undersökningen: 

Statistiken för 2013 utgår från en konsumentenkät, för vilken cirka 12 800 konsumenter intervjuades.I undersökningen tillfrågas konsumenterna kvartalsvis för hur mycket och i vilka webbutiker (på vilket språk) de hade gjort webbinköp under de föregående tre månaderna.

Enkäten som TNS Gallup genomför omfattar både handeln med varor, inköpen av tjänster och reservationerna av tjänster. Sammanlagt 30 produktkategorier och cirka 70 underkategorier ingår i uppföljningen.Statistiken har sammanställts sedan 2010.

Mer information:

chef för enheten Digital Ville Wikström, TNS Gallup, tfn (09) 6135 0674, ville.wikstrom(at)tnsglobal.com

huvudekonom Jaana Kurjenoja, Finsk Handel, tfn (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

VD Jari Perko, Asiakkuusmarkkinointiliitto, tfn 040 5659 700, jari(at)asml.fi