Finländarnas konsumtion i Estland steg åter till nytt rekord i fjol. Prisnivån i Estland lockar speciellt barnfamiljer och de resenärer som ofta reser till Estland. All konsumtion ökade dock inte i fjol, då man kunde se en betydande minskning i fråga om vissa produktgrupper.

I fjol steg finländarnas konsumtion i Estland till rekordhöga 501 miljoner euro. Ökningen från i fjol var över 8 procent, vilket var lite långsammare än de två föregående åren, men klart snabbare än medeltalet under 2000-talet.

Enligt en enkät av Finsk Handel* är Estlands förmånligare prisnivå en allt viktigare orsak för finländare att resa till grannlandet i söder. Redan hälften av de finländare som besökte Estland i fjol angav som orsak den lägre prisnivån i Estland, medan motsvarande tal för tre år sedan var 37 procent. Priserna har större betydelse i synnerhet för barnfamiljer än andra, men de mest prismedvetna är ändå de resenärer som reser ofta till Estland.

”Att priserna spelar roll när man reser har under tre år ökat dramatiskt bland dem som ofta reser till Estland. De berättar också att prisernas betydelse fortsätter att öka. Det kommer att bli intressant att se hur skärpningen av konsumtionsbeskattningen i Finland kommer att synas inom den närmaste framtiden bland dessa mer prismedvetna konsumenter”, säger huvudekonom Jaana Kurjenoja hos Finsk Handel.

De mest prismedvetna resenärerna köper mer av särskilt alkohol, livsmedel och läkemedel än de resenärer som reser sporadiskt till Estland. Den största minskningen från året innan har dock skett i fråga om importen av läkemedel. Det andra området där en minskningen har skett har varit skor. När det gäller sötsaker har åter utvecklingen gått åt andra hållet.

”Effekterna av sötsaksskatten börjar tydligen synas i inköpen hos dem som reser ofta till Estland. Detta var rentav en överraskande upptäckt i årets enkät”, berättar Jaana Kurjenoja.

Oftare än tidigare tar barnfamiljerna hem alkoholen med bil

Över 80 procent av resenärerna till Estland tar hem alkohol. Sätten att importera alkohol har hållits mycket stabila, utom för barnfamiljerna. Vanligen bär eller transporterar finländarna själva sin alkohol på kärror till Finland. Knappt en fjärdedel av resenärerna hämtar hem sina dryckesvaror med bil.

Tidigare har sätten barnfamiljerna importerat alkohol varit liknande som för övriga resenärer. Men under det senaste året har dock barnfamiljerna klart oftare än tidigare börjat ta hem alkohol med bil till Finland. Nu använder redan 37 procent av barnfamiljerna sin bil för att importera alkohol.

Enligt enkäten har resandet till Estland kanske redan nått sin höjdpunkt. Planerna att resa dit är fortsatt stora, men den största entusiasmen tycks ha falnat.

Att konsumtionsskatten skärps ytterligare kan dock öka intentionerna att resa till Estland för att konsumera, i synnerhet när man förutom skärpningen av mervärdesskatten även skärper beskattningen av favoritgåvorna från Estland, såsom alkohol, sötsaker och tobak, uppskattar Kurjenoja.

*Konsumentenkäten utfördes i mars 2013 av Innolink Research Oy och den besvarades av 2 000 minst 18 år fyllda konsumenter. Enkäten riktades till den vuxna befolkningen i Egentliga Finland, centrala och Östra Tavastland, Birkaland, Nyland och Kymmenedalen. I området bor ca 60 procent av den vuxna befolkningen i Fastlandsfinland.

Ytterligare information:

huvudekonom Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5134

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Förbundet för Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden www.kauppa.fi