Detaljhandeln på webben växte betydligt under årets första hälft. Däremot köpte de finländska konsumenterna allt färre tjänster på webben, vilket medförde att hela webbhandeln gick nedåt. På fyra år har hela webbhandeln ökat med 12 procent.

Enligt TNS Gallup, Finsk Handel och Asiakkuusmarkkinointiliittos Webbhandelsstatistik köpte de finländska konsumenterna varor, tjänster och innehåll på webben för totalt 4,9 miljoner euro under årets första hälft. Det är nästan 4 procent mindre än under motsvarande tid året innan. Nedgången berodde på att man nu köpte allt färre tjänster på webben. På turismtjänster, som är den största gruppen inom webbhandeln, satsade man 9 procent mindre pengar än för ett år sedan.

Webbhandeln kring finansieringstjänster krympte också med hela 60 procent från året innan. När finansieringstjänsterna ännu i fjol utgjorde 5 procent av hela webbhandeln var deras andel nu endast 2 procent.

Penningspel på webben spelade man emellertid mycket under årets första hälft. Under början av året passerade webbhandeln för spel redan webbhandeln för elektronik som har varit den näst största gruppen. Penningspelen utgör nu 11 procent av hela webbhandeln.

”För de flesta finländare är det vardag att besöka webbutiker: Hela 60 procent av webbanvändarna besöker webbutiker varje vecka. Företagens tillväxtmöjligheter ligger i att känna konsumenternas köpmotiv och svara mot dessa. Rätt riktad marknadsföring har en stor betydelse för hur man får kunderna att inte bara besöka webbutikerna utan även att handla där”, förklarar TNS Gallups utvecklingsdirektör Ville Vikström.

”I en recession är det av yttersta vikt att hålla kvar och charma kunderna. De mest kundorienterade webbutikerna lyckas bäst hålla kvar sina kunder trots den globala jakten på nya kunder, och det är också de som skördar tillväxtens frukter”, betonar Asiakkuusmarkkinointiliittos verkställande direktör Jari Perko.

Detaljhandeln växer på webben

Trots recessionen blir det allt vanligare att handla varor på nätet. Enligt Webbhandelsstatistiken köptes i fjol detaljhandelsvaror för totalt 1,7 miljarder euro, vilket är 9 procent mer än under motsvarande tid i fjol. Samtidigt förlorade hela detaljhandeln enligt Statistikcentralen en halv procent i omsättning.

”Detaljhandelns tillväxt på webben berättar framför allt om att konsumenterna övergår från en kanal till en annan. En del av tillväxten har också runnit ut till utländska webbutiker. Till exempel växte järnhandeln på webben, när digitalt köpande har blivit vanligare, men detta har inte ökat järnhandelns omsättning som helhet”, berättar huvudekonom Jaana Kurjenoja på Finsk Handel.

Däremot har till exempel elektronikkonsumenterna redan vant sig vid att handla på webben. Webbhandeln för elektronik växte måttliga två procent från i fjol. Webbhandeln för husdjurs- och djurtillbehör nådde däremot en kraftig tillväxt, eftersom man där börjat satsa på flera kanaler. Webbhandeln för husdjurs- och djurtillbehör var en av de grupper som vuxit mest inom detaljhandeln. Tillväxten under början av året steg till över 30 procent.

Av Webbhandelsstatistiken, som insamlats sedan 2010, framgår att värdet på de varor, tjänster och innehåll som de finländska konsumenterna köper på webben nu är 12 procent högre än för fyra år sedan. Snabbast har detaljhandeln vuxit med sina nästan 30 procent. Webbhandeln för tjänster har under samma tid vuxit med 7 procent.

Webbinköpen för livsmedel har på två år ökat med över 60 procent. Delvis påverkas den snabba tillväxten av webbinköp och -beställningar av alkohol, som delvis även görs från utlandet. Trots den snabba tillväxten utgör de livsmedel konsumenterna köper på webben endast mindre än en halv procent av hela den finländska dagligvaruhandeln.

Finnish e-commerce 2014 / H1

Bakgrundsinformation om undersökningen:

Webbhandelsstatistiken utgår från en konsumentenkät, för vilken nästan 6 000 konsumenter intervjuades. Årligen görs cirka 12 000 intervjuer. I undersökningen tillfrågas konsumenterna kvartalsvis för hur mycket och i vilka webbutiker (på vilket språk) de hade gjort webbinköp under de föregående tre månaderna.

Enkäten som TNS Gallup genomför omfattar både handeln med varor, inköpen av tjänster och reservationerna av tjänster. Sammanlagt 30 produktkategorier och cirka 70 underkategorier ingår i uppföljningen. Statistiken har sammanställts sedan 2010.

Ytterligare information:

utvecklingsdirektör Ville Wikström, TNS Gallup, tfn (09) 6135 0674, ville.wikstrom(at)tnsglobal.com

huvudekonom Jaana Kurjenoja, Finsk Handel, tfn (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

VD Jari Perko, Asiakkuusmarkkinointiliitto, tfn 040 5659 700, jari(at)asml.fi