Minskningen av finländarnas köpkraft syns också i turismen i Estland. Resorna till Estland är kortare än tidigare, och antalet endagsresor ökar. I synnerhet lockar prisnivån som är lägre än i Finland resenärer på shoppingresor till Estland.

Enligt en utredning av Finsk Handel ökade populariteten för finländarnas korta shopping- och fritidsresor till Estland under förra året. I synnerhet ökade resorna till Estland bland invånarna i södra Finland. Trenden var fortsatt likadan också i början av året, när andelen dagsresor har fortsatt växa och resorna bland dem som övernattar i Estland har blivit kortare. En dryg tredjedel av invånarna i södra och västra Finland besökte Estland i fjol och bland dessa nästan alla flera gånger.

Även om finländarna som drabbats av en minskning av köpkraften stannar en kortare tid i Estland jämfört med tidigare, innebär detta inte en glädjenyhet för den finska handeln. Numera är resorna till Estland främst shoppingresor, inte semesterresor. Shoppingmöjligheterna lockar i synnerhet unga kvinnor, prisnivån däremot män över 40 år.

Enligt gränsintervjuer som gjorts i år har inköp av kosmetika ökat märkbart bland olika produktgrupper. Över en tredjedel av dem som rest till Estland angav att de hade köpt kosmetika. I synnerhet barnfamiljer köper kosmetika.

”Den internationella trenden är att konsumenterna övergår allt mer till billiga kosmetikavarumärken. Den här trenden kan bli synlig hos oss i inköp som görs i Estland”, resonerar Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

Estlands lägre prisnivå lockar finländare till shoppingresor, vilket inte är konstigt eftersom priserna på konsumtionsvaror är i genomsnitt 75 procent lägre än i Finland. Särskilt dem som importerar mycket alkohol anser att priset är den största anledningen till deras Estlandsresor.

Priset är ett viktigt resemotiv för 63 procent av de resenärer som besökte Estland i fjol. Priserna lockar i synnerhet dagsresenärer och resenärer som transporterar alkohol med bil till Finland, men även arbetslösa, studerande och pensionärer berättar att de på grund av priserna reser oftare än andra till Estland. Alla de pensionärer som rest till Estland i början av året hade rest dit redan i fjol och tänkte också resa dit på nytt under innevarande år.

I genomsnitt använde Estlandsresenärerna i Estland och på båten 137 euro på produktinköp per resenär, pensionärer och företagare en större summa. Mest pengar spenderade de som transporterade alkohol med bil till Finland.

Alkoholen är också fortfarande lockbetet för finländarna: drygt 80 procent av Estlandsresenärerna köper med sig alkohol till Finland. Över 90 procent av dem som reser till Estland för prisets skull köper alkohol.

Över en fjärdedel av resenärer som köper alkohol för det in i landet med bil. I synnerhet män och pensionärer använder bil.

Finsk Handels utredning baserar sig på en webbpanel av TNS Gallup (n = 2842), Statistikcentralens statistik över Finländarnas resor 2013 med 840 resor till Estland samt TAK Oy:s gränsintervjuer. Gränsintervjuerna genomfördes i februari-mars 2014 år bland 1 101 båtresenärer på rutten mellan Tallinn och Helsingfors.

Finländarna som konsumenter i Estland

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi