Ryska turisters besök till Finland handlar allt oftare om en dags resor för att köpa mat och husgeråd. Även övernattningar har minskat betydligt jämfört med året innan. För att Finland ska locka turister nu och i framtiden ska man se till att den finländska tjänstesektorn är konkurrenskraftig.

Det kommer allt färre ryska turister till Finland, de vistas här en kortare tid och spenderar nu mindre pengar än förut. Detta framgår av Finsk Handels färska utredning*.

Enligt gränsintervjuer** av ryska turister genomförda i början av året består största delen (72 %) av ryska turisters resor av dagsutflykter. Dagsutflykterna handlar dock inte enbart om shoppingresor utan de har även ersatt längre semesterresor.

Andelen ryska turister som reser ofta, minst en gång i månaden, till Finland har ökat med nästan 5 procentenheter jämfört med året innan. Andelen turister som övernattar flera nätter i Finland har däremot minskat.

Statistikcentralens och Gränsbevakningsväsendets uppgifter berättar också om samma trend. Till exempel ryska turisters betalda övernattningar har under första halvan av året minskat med 11 procent jämfört med året innan.

Redan förra året bestod majoriteten av ryska turister i Finland av personer med lägre inkomst än tidigare och de gjorde också av med mindre pengar. Samma trend har fortsatt i år. Enligt gränsundersökningar mellan januari och augusti konsumerar en rysk turist i år i Finland 236 euro varav 162 euro läggs på produktinköp. Ännu i fjol lade ryska turister 40 euro mer på produktinköp.

Ryska turister är nu mer inriktade på livsmedel, bruksartiklar, godis och barnkläder.

Ändringen i turisternas profil, färre övernattningar och ett mindre antal besökare speglar sig även i tax-free-inköp. Enligt Global Blue Finland som återbetalar mervärdesskatten på turisternas inköp sjönk värdet av ryska turisters tax-free-inköp med 30 procent mellan januari och september jämfört med året innan.

Januari är dock fortfarande den viktigaste tidpunkten för ryska turisters shoppingresor.

”Även om det gjordes färre tax-free-inköp i januari än tidigare har betydelsen av januari som shoppingmånad betonats under den senaste tiden. På många orter är det viktigare än tidigare att kring trettondagen lyckas håva in euro från ryska turisters allt mindre plånböcker”, påminner huvudekonom på Finsk Handel Jaana Kurjenoja.

Medan tax-free-inköpen har minskat i antal har värdet av enstaka invoice-inköp till och med ökat. Det är inte någon överraskning, eftersom allt fler butiker har introducerat invoice-stämplingar där mervärdesskatten betalas tillbaka under följande resa till Finland.

Även ryska konsumenter digitaliseras

Det försämrade ekonomiska läget i Ryssland och den svaga rubeln är en naturlig förklaring till det minskade antalet shoppingresor av ryska turister. Vi ska dock inte invagga oss i att situationen kommer att återställas efter att ekonomin har blivit starkare.

”Ryska konsumenters köpkraft kan fortsätta att utvecklas negativt en längre tid framöver, och situationen blir inte nödvändigtvis den samma därefter heller. De resenärers profil som besöker Finland kan även i fortsättningen domineras av turister med mindre inkomster som kommer hit för att hamstra varor medan storkonsumenterna reser till andra ställen”, varnar Kurjenoja.

Redan 40 procent av ryska turister i Finland har handlat digitalt. Oftast är det 25–34 år gamla samt turister från Moskva som har handlat på nätet, dvs. de som använder tjänster i Finland mer omfattande än andra och mer sällan hamstrar mat och husgeråd.

”Digital handel och användning av flera kanaler utvecklas även i Ryssland. Konsumenter som använder flera kanaler passerar lätt Finland om inte våra fysiska och digitala tjänster är tillräckligt lockande”, anser Kurjenoja.

VD för Finsk Handel Juhani Pekkala påminner att man måste värna om tjänstesektorns konkurrenskraft i Finland framför allt nu när konkurrensen om ryska turister blir hårdare och ryssarnas möjligheter att resa minskar.

”Finland har inte råd att låta bli att utnyttja det potential som de ryska turisterna medför. Regeringen borde göra allt vad den kan för att ryska turister även i fortsättningen ska resa hit för att handla. Skattebördan på tjänstesektorn bör lättas. Företag får inte heller belastas med nya regler eller genom att göra arbetsmarknaden stelare”, säger Pekkala.

* Utredningen baserar sig på Global Blue Finlands tax-free-statistik, Gränsbevakningsväsendets och Statistikcentralens turismstatistik samt gränsintervjuer genomförda av TAK Oy.

** Undersöknings- och analysföretaget Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy intervjuade 7 130 ryska turister över 15 år mellan januari och augusti.

Ytterligare information:

Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel, (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

VD för Finsk Handel Juhani Pekkala, (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi