Efter en sämre period har antalet ryska turister åter börjat öka. I januari–juli 2017 ökade antalet ryska turister med cirka 15 procent jämfört med föregående år och visumansökningar med över 60 procent. Estland och den internationella webbhandelen konkurrerar emellertid hårt med Finland om ryssarnas köpkraft.

Enligt Finsk Handels utredning* gör ryska turister allt oftare inköp på nätet. Allt som allt hade 66 procent av de ryssar som besökt Finland gjort inköp på nätet året innan, medan siffran för tre år sedan var endast 36 procent. Upp till 43 procent av resenärerna hade den senaste månaden gjort inköp på nätet, medan antalet 2014 var cirka en femtedel.

Den digitala ryssen är lockande för Finlands turismsektor, eftersom hen använder tjänster på ett mångsidigare sätt än övriga ryska turister. I och med att den internationella webbhandeln tävlar med den finländska special- och bruksvaruhandeln om ryska köpare och Estland lockar dem med sina tjänsters pris/kvalitetsförhållande, står Finlands turismsektor inför en stor utmaning.

”Det är just de köpkraftiga digitala ryssarna som Finlands turismsektor borde locka hit, men vårt serviceutbud räcker nödvändigtvis inte till. Fokus för den ryska turistströmmen ligger fortfarande på endagsresor för livsmedelsinköp”, påpekar Jaana Kurjenoja, chefsekonom vid Finsk Handel.

Ryssar anlitar lite tjänster

Även om visumansökningarna och turistantalet nu ökar i rask takt, utgör inte de ryska turisterna längre den guldgruva för Finland som de gjorde för några år tillbaka. Under rekordåret 2013 spenderade ryssarna cirka 1,2 miljarder euro på inköp och tjänster i Finland. Under det senaste året, från september 2016 till slutet av augusti 2017, spenderade ryssarna totalt 605 miljoner euro fördomsfritt, varav 494 miljoner euro på inköp och resten på tjänster.

Tjänster, främst restaurang- och kafétjänster, köptes för endast 36 euro per resa och turist. Eftersom de ryska dagsresenärerna knappt köper tjänster här, är antalet inköp av tjänster i genomsnitt mycket lågt. De ryssar som anlitar tjänster i Finland kan emellertid spendera avsevärda belopp på dem.

”De som spenderar pengar på tjänster är förmögnare än den genomsnittliga ryska turisten. Till exempel ryska tursiter som köper spatjänster i Finland spenderar 360 euro på dessa tjänster per resa”, berättar Kurjenoja.

Från Finland hämtar man livsmedel

Kvaliteten och priserna lockar ryssar till att göra inköp på nästan samma sätt som tidigare, men inköpens struktur har blivit mer ensidig. Ännu för några år sedan reste ryssarna gärna utomlands och även till Finland för att shoppa. I inköpskorgen fanns utöver livsmedel och förnödenheter för hemmet ofta även mode, barnkläder eller kosmetika. Nu har viljan att shoppa utomlands försvunnit och inköpen som görs av ryska turister omfattar allt tydligare livsmedel.

”Även om antalet turister ökar, är det möjligt att de ryska turisternas konsumtion i Finland inte uppfyller, åtminstone de närmaste åren, de förhoppningar som man en gång i tiderna ställde på den. Ryssarnas köpkraft är allt för starkt bunden till rubelns kurs och priset på olja i stället för till exempel till den ökande och förmögnare medelklassen för att turismen i Finland skulle stå på en stabil grund”, förutser Kurjenoja.

”Den traditionella gränshandeln med sina livsmedelsinköpsresor är starkt bunden till rubelns pris och varken den internationella webbhandeln eller Estlands förmånliga spainrättningar hotar den. Ryssarnas resor i Finland kan börja påminna allt mer om dagsresorna som gjordes i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet”, menar Kurjenoja.

Mer information: Jaana Kurjenoja, chefsekonom, Finsk Handel, tfn 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

 

*Undersöknings- och analysföretaget Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy intervjuade totalt 7 380 ryska turister över 15 år som lämnade Finland mellan september 2016 och augusti 2017.