I Finlands närområden är Ryssland den enda samhällsekonomi där tillväxten är stark. Dessutom ökas landets dragningskraft av WTO-medlemskapet och de positiva förväntningar som är förknippade med det. På seminariet ”Rysk kund – finländsk handel” som börjar i S:t Petersburg idag ger Finsk Handel en omfattande presentation av den finländska handeln.

”Särskilt den växande medelklassen i Ryssland är intressant för handeln i Finland. Finländska handelsföretag vill bli bättre på att förstå ryska kunder och skapa djupare samarbetsrelationer med ryska leverantörer, underleverantörer och myndigheter. Med hjälp av Ryssland-seminariet vill vi på Finsk Handel främja dessa mål”, konstaterar Maarit Toivanen-Koivisto, vice styrelseordförande på Finsk Handel. 
 
Tjänstesektorn i Ryssland växer snabbt och samma sak gäller för webbhandeln. Även ryska turisters köpkraft i Finland ökar kraftigt. Enligt en undersökning som Finsk Handel gjort är 77 procent av ryssarna som kommer till Finland shoppingturister. Närmare 80 procent av turisterna kommer från S:t Petersburgsområdet.
 
Rysslands WTO-medlemskap skapar en bra grund för det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Ryssland. Betydelsen av den enorma marknaden kommer att öka ännu mer om förutsättningarna för fri rörlighet mellan länderna förbättras.
 
”Finsk Handel anser att vi ska eftersträva ett så djupt samarbete som möjligt mellan EU och Ryssland samt harmonisera lagstiftningen i en tillräckligt stor utsträckning. Ett fungerande samarbete mellan myndigheterna är en av förutsättningarna för en smidig handel”, säger Juhani Pekkala, verkställande direktör för Finsk Handel.
 
Gruppen för Rysslandshandeln, som verkar aktivt inom Finsk Handel, följer upp WTO-medlemskapets effekter i Ryssland samt till exempel utvecklingen av förtullningspraxis och tulltariffer. Gruppen består av Algol Chemicals, Bang & Bonsomer, Elektroskandia, Kesko, Lux, Onninen, SGN Group, SOK, Stockmann och Telko.
 
”Vårt mål är en smidig rörlighet av varor, tjänster och människor. Till exempel skulle en flexibel praxis kring arbetstillstånd gynna handeln i båda länderna. Några steg i rätt riktning vore en övergång till fleråriga visa och slopad visumregistreringspraxis i Ryssland”, säger Hannu Kyyhkynen, handelspolitisk sakkunnig på Finsk Handel.   
 
Syftet med tullunionen mellan Ryssland, Vitryssland och Kazakstan som trädde ikraft 2010 har bland annat varit att förenhetliga den tekniska regleringen kring utrikeshandeln, att avlägsna administrativa hinder för marknadstillträde och att effektivisera marknadskontrollen. Trots den varierande praxis som fortfarande förekommer tror Hannu Kyyhkynen att tullunionen leder till en smidigare handel på lång sikt.
 
Finsk Handel arrangerar seminariet Rysk kund – finländsk handel den 10–12 april i Sokos Hotel Palace Bridge i S:t Petersburg. Seminarieprogrammet består av ett stort antal inlägg från sakkunniga, leverantörer och myndigheter inom handeln. Därutöver arrangeras bland annat företagsbesök. Samarbetspartner för evenemanget är DB Schenker, CTS Engtec, SOK, Matka-Vekka, Fazer, K-rauta och Prisma. http://www.kauppa.fi/venaja-seminaari