S-Bankens verksamhet och serviceutbud utvidgas då den fusioneras med LokalTapiola Bank och blir den nya S-Banken från början av maj 2014. Samtidigt övergår S-Banken Ab:s personal från Handelns kollektivavtal till Finansieringsbranschens kollektivavtal.

När den första butiksbanken i Finland inledde sin verksamhet för sex år sedan avtalade arbetsgivar- och arbetstagarförbunden om att man i S-Banken ska följa Handelns kollektivavtal. Samtidigt avtalade man om att avtalsförhandlingar ska inledas på nytt om bankens serviceutbud utvidgas.

Vid de förhandlingar som inleddes i december i fjol och som förts mellan Finsk Handel, Servicefacket PAM rf, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen YTN bedömdes butiksbankens planerade struktur, verksamhet och produktutbud. Förhandlingarna har nu slutförts med ett avtal som beretts i samförstånd mellan parterna.

”Vi gick igenom det ursprungliga avtalet och på basis av det beslöt vi att finansieringsbranschens kollektivtal ska följas i S-Banken Ab från och med den 1 maj 2014, eftersom produktutbudet utvidgas till att omfatta bland annat bostadslån. Övergången gäller cirka 240 anställda, dvs. experter, chefer och ledning”, berättar Finsk Handels arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala.

För den personal som arbetar vid S-Bankens dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy och inom kundtjänsten vid S-gruppens andelsaffärer (de s.k. infodiskarna) sker inga förändringar, utan de följer också i fortsättningen handelsbranschens kollektivavtal.

Ytterligare information:

Finsk Handel, arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, tfn 0400 406 088

Servicefacket PAM, förhandlingschef Juha Ojala, juha.ojala(at)pam.fi, tfn 050 584 1488.

Fackförbundet Pro, direktör, finanssektorn, Antti Hakala, antti.hakala(at)proliitto.fi, tfn 040 533 7413

De högre tjänstemännen YTN, vice ordförande Lotta Savinko, lotta.savinko(at)ytn.fi, tfn 040 504 4356