Finlands största bransch, handeln, söker sätt att sysselsätta. Arbetsuppgifterna inom branschen förändras snabbt, likaså kompetensbehoven. Servicebranschernas framtidsprogram, som Finsk handel håller på att ta fram, öppnar för sin del vägen till en reform av arbetsmarknaden. Handeln föreslår bland annat också att en utbildningsanställning tas i bruk, särskilt för utslagningshotade unga och invandrare, i syfte att sänka tröskeln för sysselsättning.

“Handeln vill sysselsätta. Sysselsättningen är ett livsvillkor för handeln och samtidigt en väsentlig fråga för hela samhället” sade Finsk handels ordförande generaldirektör Taavi Heikkilä på handelsbranschens avslutningsevenemang som ordnades i dag den 5 september på Marina Congress Center i Helsingfors.

Handeln är den största branschen i Finland, drivfjäder för hela servicesektorn och ger arbete åt 290 000 löntagare och företagare. Nästan lika många män och kvinnor arbetar inom branschen. Arbetsuppgifterna omfattar allt från krävande expertuppgifter till assisterande arbete, och inom branschen arbetar även över 10 000 högre tjänstemän.

Heikkilä framhävde handelns exceptionellt starka informationsintensiva karaktär som genombrottet av digitaliseringen förstärker ytterligare. ”I framtiden kommer den digitala kompetensen att betonas i nästan allt arbete inom handeln. Det behövs till exempel allt flera yrkeskunniga som kan hantera stora mängder data, som till exempel kunduppgifter”, beskrev han läget.

Utbildningsanställning är ett verktyg för sysselsättning

I torsdags informerade regeringen om nya åtgärder för att minska arbetslösheten och utslagningen bland unga. Handeln anser strategin vara av högsta prioritet och vill medverka i arbetet.

”Vi har redan tidigare föreslagit att en så kallad utbildningsanställning tas i bruk för att sänka tröskeln för sysselsättning, särskilt för utslagningshotade unga och invandrare. Handeln har goda möjligheter att sysselsätta, och en hög sysselsättningsgrad är det bästa botemedlet mot hållbarhetsunderskott och för samhällsfred”, säger Taavi Heikkilä.

Utbildningsanställningen är ett enklare anställningsförhållande än läroavtal. Som utbildningsanställd lär man sig yrket genom att arbeta. I början är lönen lägre än vad som föreskrivs i kollektivavtalet, eftersom kompetensen och ofta även arbetslivsfärdigheterna kräver handledning, men senast inom ett år har den unga kommit in i arbetsvardagen och är kompetent för yrket.

”Vi anser att det behövs flera olika metoder för att få med utslagningshotade unga i arbetslivet. Handeln vill vara med om att utveckla dessa metoder”, fortsätter Heikkilä.

Servicebranschernas framtidsprogram ska ge riktlinjer för utvecklingen av arbetsmarknaden

Styrelseordföranden för Finsk handel önskar att handeln och fackföreningsrörelsen under den påbörjade höstsäsongen tillsammans funderar över vad som krävs för att handeln och hela näringslivet ska vara konkurrenskraftiga. ”Nu är det inte enbart fråga om en omgång: vi måste ha en uppfattning om målen längre i framtiden och vi ska börja fullfölja dem. Det är i allas intresse att handeln är så framgångsrik som möjligt i Finland, sysselsätter i Finland och betalar skatt i Finland”, konstaterar Taavi Heikkilä.

Den internationella konkurrensen, den digitala omvälvningen och företagens olika behov medför tryck på ett nytt slag av avtal. Det blir allt svårare att rekrytera yrkeskunniga i större omfattning till olika branscher – särskilt till handeln. Det tar allt längre att fylla lediga tjänster och det kan vara svårt att hitta den kompetens som behövs. Gränserna mellan yrken och branscher suddas ut, vilket för sin del även skapar tryck på de nuvarande kollektivavtalen; ska avtalen bli flexiblare eller börjar arbetsbeskrivningarna utvecklas utanför avtalen, funderar Heikkilä.

”För tillfället håller vi på att ta fram ett framtidsprogram för handeln och servicebranscherna som ska vara klart i början av nästa år. Vi hoppas att vi även kring programmet ska kunna samtala med fackföreningarna och personalen om handelns och servicens framtid.”

Heikkilä framhävde att ett sådant arbete kräver fördomsfrihet och mod av alla. ”I stället för allt stelare regleringar borde vi nu söka efter positiva och möjliggörande lösningar. Utgångspunkten borde vara att allt arbete är viktigt. De nya lösningarna ska skapa möjligheter att arbeta, inte begränsa dem.”

Mer information:

  • Taavi Heikkilä, styrelseordförande för Finsk Handel, tfn 010 768 0200
  • Juhani Pekkala, VD för Finsk handel, tfn 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi
  • Anna Lavikkala, arbetsmarknadsdirektör vid Finsk handel, tfn 0400 406 088, anna.lavikkala(at)kauppa.fi