Terhi Kuljukka-Rabb har utnämnts till Finsk Handels kemikalieexpert från och med den 1 maj 2014. Tjänsten är ny vid Finsk Handel

FD Terhi Kuljukka-Rabb, 48, har utnämnts till Finsk Handels kemikalieexpert från och med den 1 maj 2014. Kuljukka-Rabb övergår till Finsk Handel från en tjänst som överinspektör vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), där hon satt sig in framförallt i kemikaliers hälsokonsekvenser. Tidigare har hon arbetat bland annat med expertuppgifter inom Europeiska kemikaliemyndigheten och som forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Tjänsten som kemikalieexpert är ny vid Finsk Handel. Den finansieras utom av Finsk Handel också av Finlands Dagligvaruhandel rf, Föreningen för Teknisk  Handel och Tjänster rf samt Suomen Tukkukauppiaiden Liitto.

Ytterligare information:

verkställande direktör Juhani Pekkala,  Finsk Handel, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5111, 0400 419 560

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi