Tuula Loikkanen ansvarar för Finsk Handels kommersiella verksamheter från 1 juni 2016. Hon har tidigare ansvarat för intressebevakning och fackhandel i ledningsgruppen för Finsk Handel. Nu ligger även evenemang, utbildningar, medlemsrekryteringar och partnerskap på hennes ansvar.

FöM, LL.M., M.Sc. Tuula Loikkanen, 46, har även varit verkställande direktör för förbundet Muotikaupan Liitto, men i och med de nya uppgifterna övergår hon helt i Finsk Handels tjänst som intressebevakningsdirektör senast i början av juni.

Innan hon började hos Muotikaupan Liitto år 2013 arbetade Loikkanen i nästan 20 år med olika intressebevakningsuppdrag i Storbritannien och Bryssel, bl.a. som chef för Södra Finlands EU-byrå.

Ytterligare information:

verkställande direktör Juhani Pekkala, Finsk Handel, tfn 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

intressebevakningschef Tuula Loikkanen, Finsk Handel, tfn 040 922 0750, tuula.loikkanen(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet.Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel omfattar cirka 7 000 medlemsföretag, och förbundet representerar både detalj- och partihandeln i näringslivspolitiken och arbetsmarknadsintressen. www.kauppa.fi