Finländarnas plånböcker verkar öppnas lite mer den här julen, även om konsumenterna alltjämt är varsamma. Gåvorna köps i största hand i december men särskilt unga utnyttjar affärernas Black Friday-kampanjer. Ändringarna i julhandeln förutspår ofta det kommande årets detaljhandel.

Enligt Finsk Handels julklappsindex som förutspår julkonsumtionen ser julhandeln ljusare ut i år. Julklappsindexet är i år -14, ifjol var det -18 och året innan -20. Bakgrundsuppgifterna till indexet är den konsumentenkät som Kantar TNS utfört.

”Konsumenterna visar tydligt försiktighet i sina inköpsavsikter, men indexet har ändå tydligt ökat. Utifrån detta kan vi förutspå att julhandeln i år inte åtminstone minskar”, gissar chefsekonom Jaana Kurjenoja på Finsk Handel.

Julen är helt klart detaljhandelns viktigaste säsong. I december är omsättningen cirka en fjärdedel större än i genomsnitt. För varuhushandeln och för många specialaffärer har december en ännu större betydelse.

Den mervärdesskattebelagda försäljningen som julsäsongen innebär utgjorde en ökning på drygt 890 miljoner euro. Julsäsongen innebar alltså en ökad försäljning på 194 euro per varje minst 15 år gammal person som bor i Finland. Hela detaljhandelns mervärdesskattebelagda försäljning var i december i fjol cirka 4,7 miljarder euro.

Ändringarna i detaljhandeln i december har sedan mitten av 1990-talet på ett bra sätt förutsagt hur omsättningen nästa år kommer att ändra.

”Det är uppenbarligen samma faktorer som påverkar ivern att göra julinköp som ofta påverkar nästa år. Nu råder det en internationellt stor osäkerhet så det ska bli intressant att se hur julhandeln i år förutspår nästa år”, säger Kurjenoja.

Black Friday och Cyber Monday intresserar främst unga

Webbhandeln är också den här julen en viktigt inköpskanal. Ändå säger drygt 40 procent att de inte kommer att handla julklappar på webben. 14 procent av konsumenterna berättar att de inte tänker handla i webbutiker eftersom de inte litar på att leveranstiderna håller kring jul. Personer äldre än 45 år förhåller sig mest skeptiska till leveranstiderna. Många som handlar på webben anger att de kommer att göra inköpen senast i början av december för att garantera att inköpen säkert hinner fram i tid.

”Leveranstiderna och -kostnaderna är viktiga faktorer då konsumenten väljer inköpskanal och butik. Även under jul ska logistiken fungera, men då riktas även störst tryck mot logistiken. Det här är de inhemska fysiska butikernas konkurrensfördel i tävlingen med utländska webbutiker”, anser Kurjenoja.

Black Friday-kampanjen som anlänt till Finland under de senaste åren och Cyber Monday som följer efter är särskilt intressanta för dem som handlar i webbutikerna. Största delen av konsumenterna fattade dock ännu inte ifjol tag i de här kampanjerna. Å andra sidan berättar särskilt unga att de följer kampanjernas reklam – männen ivrigare än kvinnorna. Av de svarande som är under 35 år säger 45 procent att de i år kommer att jaga efter Black Fridays och Cyber Mondays erbjudanden, motsvarande siffra hos personer över 35 år är bara 13 procent.

Julen börjar planeras i god tid, inköpen sker först i december

Enkäten visar också att största delen av de julklappar som finländarna skaffar fortfarande är varor. Julklapparna börjar planeras i god tid innan jul, särskilt i barnfamiljer. Särskilt kvinnorna är systematiska, enligt enkäten hade 65 procent av kvinnorna gjort upp sina julklappsplaner innan början av december. Drygt en tredjedel av männen säger sig göra så här.

Av männen börjar 32 procent planera julklapparna i slutet av december eller planerar inte alls sina inköp. 17 procent av kvinnorna gör så här.

I huvudsak skaffas julklapparna först i december. Av kvinnorna som köper julklappar hade 75 procent köpt majoriteten av gåvorna innan mitten av december, av männen drygt hälften.

Alla skaffar dock inte julklappar. Drygt 13 procent angav att de inte skaffade några gåvor alls ifjol. I år är siffran något mindre, 10 procent. Av dem som inte köper julklappar är de flesta arbetslösa, pensionärer eller ensamboende.

Mer information:

Jaana Kurjenoja, chefsekonom, Finsk Handel, tfn 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi