Kristina Metso har utnämnts till kommersiell direktör vid Finsk Handel. Pia Pere-Vanhanen har utnämnts till kommunikationsdirektör vid Finsk Handel.

EM Kristina Metso, 54, har utnämnts till kommersiell direktör vid Finsk Handel från och med den 7 april 2014. Hon har tidigare varit marknadsföringschef i Finsk Handel.  Metso är också verksamhetsledare för Verkkoteollisuus ry.

PM Pia Pere-Vanhanen, 43, har utnämnts till kommunikationsdirektör vid Finsk Handel från och med den 7 april 2014. Pere-Vanhanen har tidigare varit kommunikationschef vid Finsk Handel.

Ytterligare information:

verkställande direktör Juhani Pekkala,  Finsk Handel, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, tfn (09) 1728 5111, 0400 419 560

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi