Webbhandeln av detaljhandelsvaror fortsatte att växa i fjol, medan webbhandeln av tjänster minskade. På fem år har finländarnas webbinköp ökat med närmare en femtedel.

Enligt den färska Webbhandelsstatistiken från TNS Gallup, Finsk Handel och Asiakkuusmarkkinointiliitto köpte finländarna varor, tjänster och innehåll på nätet för totalt 10,5 miljarder euro år 2014. Det är en aning mer än året innan.

Webbhandeln av tjänster minskade däremot betydligt. I fjol köpte finländarna fem procent mindre tjänster på nätet än året innan, för totalt 5,7 miljarder euro.

Minskningen förklaras i synnerhet av nedgången inom webbhandelns största produktkategori, turism. Man köpte till exempel paketresor och flygbiljetter på nätet i en betydligt mindre utsträckning än året innan. Framför allt har minskningen skett i antalet köpare. Det genomsnittliga inköpet av resor sett i euro har bara minskat med runt fem procent.

Detaljhandelsvaror köps däremot allt mer på nätet. Enligt Webbhandelsstatistiken köpte finländarna detaljhandelsvaror på nätet för sammanlagt 3,6 miljarder euro i fjol. Det innebär en sjuprocentig ökning från året innan. Utvecklingen inom webbhandeln har därmed gått åt motsatt håll jämfört med resten av detaljhandeln. Enligt Statistikcentralen krympte detaljhandeln som helhet i fjol med en procent från året innan.

”Tillväxten inom webbhandeln sett i euro håller i sig inom flera detaljhandelsvarukategorier trots den svaga situationen på marknaden. Det handlar dock om en så att säga strukturell tillväxt, det vill säga att konsumtionen inte ökar, utan man flyttar sina inköp till nätet i stället. Framför allt smidigheten, priserna och utbudet lockar folk till att handla på webben”, berättar Ville Wikström, utvecklingsdirektör på TNS Gallup.

Bland de mest köpta produkterna återfanns samma produktgrupper som föregående år. Kvinnorna köpte i fjol framför allt damkläder, böcker, penningspel och tågbiljetter på nätet. Hos männen var de populäraste produktkategorierna penningspel, herrkläder och till exempel DVD-skivor.

På fem år har webbhandeln vuxit med närmare en femtedel

Av Webbhandelsstatistiken, som sammanställts sedan 2010, framgår att det som har ökat överlägset mest, med mer än 500 procent, är inköpen av livsmedel och alkohol på nätet. Ökningen förklaras av det växande utbudet av livsmedel på nätet, för trots den enorma tillväxten utgör webbhandeln långt under en halv procent jämfört med hela dagligvaruhandeln i Finland.

En stor del av bruksartiklarna köps redan på nätet. På fem år har webbinköpen av bruksartiklar i förhållande till hela special- och varuhushandeln vuxit från tolv till femton procent.

Allt som allt har webbinköpen av detaljhandelsvaror ökat med 34 procent från 2010. Antalet köpare har dock ökat kraftigare än penningbeloppet.

Webbinköpen av tjänster har i sin tur ökat med tretton procent från 2010. Sammanlagt har webbhandeln av varor och tjänster vuxit med 18 procent på fem år.

”Handeln i Finland tävlar om konsumenterna i en internationell miljö. Om verksamhetsförutsättningarna och kostnaderna hos oss inte är gynnsamma, försvagas handelns möjligheter att sysselsätta och investera i Finland. Detta är något beslutsfattarna senast nu borde inse", säger Jaana Kurjenoja, huvudekonom på Finsk Handel.

”Skräddarsydda tjänster, omnikanalhandel och riktad kommunikation är starkt förknippade med webbhandelns förmåga att utnyttja data fullt ut”, summerar Asiakkuusmarkkinointiliittos verkställande direktör Jari Perko framgångsförutsättningarna för den inhemska webbhandeln.

Bakgrundsinformation om undersökningen:

Webbhandelsstatistiken utgår från en konsumentenkät, för vilken närmare 11 500 konsumenter intervjuades. I undersökningen tillfrågas konsumenterna kvartalsvis för hur mycket och i vilka webbutiker (på vilket språk) de hade gjort webbinköp under de föregående tre månaderna.

Enkäten som TNS Gallup genomför omfattar både handeln med varor, inköpen av tjänster och reservationerna av tjänster. Sammanlagt 30 produktkategorier och cirka 70 underkategorier ingår i uppföljningen. Statistiken har sammanställts sedan 2010.

Ytterligare information:

utvecklingsdirektör Ville Wikström, TNS Gallup, tfn (09) 6135 0674, ville.wikstrom(at)tnsglobal.com

huvudekonom Jaana Kurjenoja, Finsk Handel, tfn (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

VD Jari Perko, Asiakkuusmarkkinointiliitto, tfn 040 5659 700, jari(at)asml.fi

Bilaga:

Webbhandelsstatistiken 2014

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden. www.kauppa.fi