Webbhandeln med tjänster fortsatte att öka förra året. Ökningstakten för hela webbhandeln saktade emellertid av till en procent förra året, eftersom vissa stora grupper inom webbhandeln, bland annat boende och bilar, minskade. Den utländska webbhandeln växte snabbare än den inhemska.

Enligt den färska webbhandelstatistiken från Asiakkuusmarkkinointiliitto, Finsk Handel och TNS Gallup ökade inköpen av tjänster på nätet 2012 med sex procent jämfört med året innan. Ökningen var störst, över 45 procent, bland inköp av finansieringstjänster, som omfattar bland annat snabblån. En annan grupp med anmärkningsvärd tillväxt är spel om pengar, med en fjärdedels ökning jämfört med året innan.

Ökningen för hela webbhandeln saktade däremot av, vilket förklaras av att inköpen av bostäder och därmed relaterade produkter och tjänster samt bilar, båtar och tillbehör på nätet rasade. Inköp och inhyrning av bostäder och semesterbostäder samt tecknande av olika energiavtal på nätet minskade med 28 procent och bil- och båthandeln med en fjärdedel. Även inköpen av välbefinnandetjänster på nätet sjönk jämfört med året innan.

Allt som allt köpte de finländska konsumenterna förra året varor och tjänster på nätet för 9,6 miljoner euro*. Skatter och fraktkostnader ingår i siffran. Den utländska webbhandelns andel av den totala webbhandeln var 15 procent. Andelen har ökat med 16 procent, medan den inhemska webbhandelns andel minskade något från året innan.

”Det verkar som att all konsumtion, även webbhandeln, påverkas av det allmänna läget i ekonomin och den rådande försiktigheten. Detta märks i att antalet köpare på nätet ökar, men att enstaka konsumenters inköp inte gör det i samma omfattning”, säger Ville Wikström, chef för enheten Digital på TNS Gallup.

Webbhandeln med detaljhandelsvaror, exklusive bil- och båthandeln, ökade med närmare sex procent. Största ökningssiffran noterades i webbhandeln med livsmedel, vilken ökade med 72 procent jämfört med året innan. Även järnvaruhandeln på nätet ökade betydligt, med 56 procent. De stora tillväxtsiffrorna beror på att utgångsnivåerna är låga, men också på att utbudet i webbhandeln har ökat.

För den finländska samhällsekonomin är det oroande att både vad gäller tjänsterna och detaljhandeln drevs ökningen av den utländska webbhandeln. Detaljhandelsvaror köptes utomlands 9 procent mer än året innan och tjänster hela 21 procent mer.

”Även till beslutsfattarna sänder den snabba tillväxten av den utländska webbhandeln år efter år ett tydligt budskap: det pågår en internationell konkurrens om de finländska konsumenterna och beskattningen får inte strypa de finländska tjänsternas konkurrensförmåga”, varnar Juhani Pekkala, verkställande direktör för Finsk Handel.

”För många webbutiker är den största utmaningen att få en stadig ström av besökare, men en webbutiks framgång avgörs av hur väl man lyckas med att engagera kunderna och skapa en omvälvande kundupplevelse, med att rikta innehåll som är meningsfullt och med att betjäna mobilt", säger Jari Perko, verkställande direktör för Asiakkuusmarkkinointiliitto.

* Obs. Webbhandelstatistiken har nivåkorrigerats. Statistikföringen av webbhandeln påbörjades 2010 och har nu genomförts under 12 kvartal sammanlagt. Den tillräckligt långa tidsperioden har gett anledning till en ny bedömning av de första årens nivåer. Bland annat har man retroaktivt kunnat plocka bort felaktiga svar och eliminera felens effekt på det genomsnittliga inköpet och därigenom på produktkategorins nivå i euro. I vissa produktkategorier har man även kunnat uppskatta storleken på handeln mellan konsumenterna och utesluta denna. Dessutom har storleken på urvalet utökats, från de ursprungliga 9 000 till drygt 11 500 stycken.

Bakgrundsinformation

Webbhandelstatistiken som TNS Gallup genomför omfattar både handeln med varor, inköpen av tjänster och reservationerna av tjänster. Sammanlagt 30 produktkategorier och 70 underkategorier ingår i uppföljningen. Statistiken baseras på konsumentintervjuer, 11 580 stycken under 2012. 

Mer information:

Ville Wikström, chef för enheten Digital, TNS Gallup, tfn (09) 6135 0674, ville.wikstrom(at)tnsglobal.com