Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta

Kauppa on yhteiskunnan elämän rytmittäjäTiesitkö, että kauppa on Suomen suurin toimiala työllisten määrällä mitattuna? Ala työllistää lähes
300 000 henkeä. 

Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala myös bruttokansantuotteella mitattuna. Se muodostaa noin 10 prosenttia Suomen BKT:stä. Yhteiskunnan kannalta ei siis ole samantekevää, miten kaupalla menee, sillä kauppa luo varallisuutta, hyvinvointia ja menestystä Suomeen.

Kauppaa ei ole totuttu mieltämään suomalaisen yhteiskunnan vahvaksi tukijalaksi. Teollisen yhteiskunnan muuttuessa palveluyhteiskunnaksi kaupan merkitys on kuitenkin kasvanut merkittävästi. Kaupalla onkin suomalaisessa elinkeinoelämän murroksessa merkittävä asema.

Kauppa on myös yhteiskunnan elämän rytmittäjä. Miljoona suomalaista käy päivittäin kaupassa. Hinnat, aukiolot, ympäristö, laatu ja puhtaus askarruttavat niin kauppoja kuin asiakkaitakin.

Kuluttajanäkökulman lisäksi kaupan vaikuttavuus yltää myös kauppapolitiikkaan ja globaalille tasolle. Tukku- ja tekninen kauppa tuovat raaka-aineita teollisuudelle. Kaupan liitto on vahva vapaan kilpailun puolustaja.

Kauppa on ollut kautta aikojen tärkein globaalin tuottavuuden kasvattaja, ja tämä rooli sillä on myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaupan kehitystä hidastaa meillä kuitenkin alan voimakas sääntely, mikä vähentää kilpailua ja uudistuksia. Sääntely vaikuttaa uusien yksiköiden perustamiseen, aukioloihin ja hintoihin.

Kaupalla ja kuluttajilla on yhteiset intressit. Ihmisten arjen tukeminen edellyttää kauppaa, joka palvelee heitä silloin ja sillä tavalla kuin asiakas haluaa.

Kaupan liiton missiona on vaikuttaa kohtuullisen ja paremman sääntelyn puolesta ja taata kaupalle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset.

Kaupalle ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin se, että kansalaisten ostovoimasta pidetään huolta. Ainoa tie ostovoiman turvaamiseen ja jopa kasvattamiseen on sekä palkka- että välillisten verojen laskeminen.

(Päivitetty 8/2018)