Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

TurvallisuusKaupan turvallisuustoiminnan tavoitteena on henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkisen ja fyysisen terveyden sekä omaisuuden suojaaminen liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistamiseksi.

Turvallisuustoimilla parannetaan kaupan tuottavuutta, tuetaan sen kilpailukykyä ennalta ehkäisemällä turvallisuusriskejä ja parantamalla valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa.

Käytännön turvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla turvataan kaupan toiminnan jatkuvuus, suojataan yrityksen henkilöstöä, omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikolliselta toiminnalta.

Turvallisuustoiminnassa onnistuminen edellyttää kaupan omaehtoisen varautumisen lisäksi viranomaisten vakavaa suhtautumista rikoksiin ja häiriöihin. Korkea kiinnijäämisriski ja rikosten selvitystaso ovat tämän kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Oppaita

Verkkokoulutus uhkaavien asiakastilanteiden hallintaan ja ennakointiin

Myymälävarkaudet

Vähittäiskaupan arvonlisäverollinen myynti oli vuonna 2015 noin 46 000 miljoonaa euroa.

Vähittäiskaupan rikollinen hävikki Suomessa on Kaupan liiton teettämän hävikkibarometrin mukaan noin 1 % myynnin arvosta. Näin ollen myymälävarkauksista aiheutuu kaupalle noin 460 miljoonan euron vuosikustannus.

Kauppa käyttää lisäksi varkaushävikin estämiseen tarkoitettujen laitteisiin, järjestelmiin ja niiden ylläpitoon sekä vartiointiin noin 100 milj. euroa vuodessa. Täten vähittäiskaupan kokonaiskustannukset rikollisesta hävikistä kohoavat noin 560 miljoonaan euroon vuodessa.

Tilastotietoa myymälävarkauksista (PDF)

Lomakkeita

Kaupan turvallisuusmerkintä -järjestelmä

Kaupan liitto koordinoi ja hallinnoi liikkeen turvallisuusmerkintä -järjestelmää, jonka tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden ja työntekijöiden sekä omaisuuden suojaa. Turvallisuusmerkinnän saamiseksi tarkastetaan liikkeessä eri osa-alueiden – mm. rikos-, kassa- ja tietoturvallisuuden, palo- ja pelastusturvallisuuden - kunnossa oloa. Heinäkuun 2014 alussa turvallisuusmerkinnän saaneita liikkeitä oli 1 530 kappaletta.

Tuotteiden turvallisuus

Kauppa huolehtii siitä, että myytävät tuotteet ovat turvallisia. Tämä edellyttää jatkuvaa yhteistyötä tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa. Omavalvonnalla on keskeinen osuus tuoteturvallisuudessa.

Kauppa edellyttää tavarantoimittajilta tarkkaa tuotanto- ja laatukontrollia. Toimitusketjun tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä, jotta kuluttaja voi tarvittaessa varmistua tuotteen alkuperästä.

CE-merkintä

CE-merkki on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset.

Ilmalämpöpumput

Lämpöpumpun ja muita vastaavia laitteita, jotka sisältävät ns. F-kaasuja, saa asentaa vain rekisteröity asennusliike tai henkilö, jos asennus edellyttää kylmäpiirin kokoamista asennuspaikalla. EU-asetus määrää, että laitteen myyjälle on osoitettava, että asennuksen tulee tekemään pätevä asentaja.

Kaupan liiton turvallisuusvaliokuntaan voi tutustua täällä

Lisätietoa: Ilkka Nieminen, asiantuntija, turvallisuusasiat, p. 0500 422 216, ilkka.nieminen(at)pty.fi

(Päivitetty 3/2018)