Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Energiamerkintäasetuksen uudet vaatimukset


Euroopan unionin komissio julkaisi 28. heinäkuuta 2017 uuden asetuksen, joka koskee energiankulutukseen liittyvien tuotteiden energiamerkintää. Uudessa asetuksessa säädetään muun muassa energiamerkinnöissä käytettävien energialuokkien uudelleenskaalauksesta ja annetaan määräyksiä EPREL-tuotetietokannasta (European Product Registry for Energy Labelling), johon tuotteiden valmistajien ja maahantuojien tulee jatkossa toimittaa tietoa tuotteista, joille on annettu tuotekohtainen asetus. Asetus astui voimaan 1.8.2017.


Entistä yhtenäisemmät energiamerkinnät

Uuden asetuksen mukaan tuotteiden energiamerkintä tullaan yhtenäistämään niin, että energiamerkinnän asteikko on A:sta (tehokkain) G:hen (tehottomin). Kirjainten A–G käyttöön perustuvan luokituksen yhdenmukaisella soveltamisella kaikissa tuoteryhmissä pyritään lisäämään merkinnän selkeyttä. Merkin nykyinen tummanvihreästä punaiseen ulottuva väriasteikko säilytetään.

Tiedot tulee syöttää EPREL-tuoterekisteriin 1.1.2019 alkaen

Valmistajan ja EU-alueelle maahantuojan tulee syöttää tiedot osittain julkiseen tuotetietokantaan (kts. alla oleva taulukko). 

Tuotetta, johon on tehty merkin tai tuoteselosteen kannalta merkityksellisiä muutoksia, pidetään uutena mallina. Kun mallin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille, toimittajan on säilytettävä kyseistä mallia koskevat tiedot tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa 15 vuoden ajan. Tietokannan julkisessa osassa olevia tietoja ei saa poistaa.

Tietokantaan on syötettävä tiedot tuotteista, jotka on saatettu markkinoille 1.8.2017 jälkeen. Taulukossa on esitetty aikataulu tietojen syöttämisestä.

Yritykset pääsevät täältä tuotetietokantaan. Tietokannan käyttö vaatii EU-käyttäjätunnuksen. Jos käyttäjällä ei sitä ole, ohjataan sinut automaattisesti sivulle, jossa voit rekisteröityä. 

Tuotetietokanta avautuu kuluttajille huhtikuussa 2019.

Tästä pääset perehdytysvideoon energiamerkintöjen EPREL-tuotetietokannasta sähkötuotteiden valmistajille ja maahantuojille. Videon on tuottanut Turvallisuusvirasto Tukes yhdessä muiden Pohjoismaisten markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Delegoitu säädös

Ns. delegoidussa säädöksessä määritellään tuoteryhmäkohtaisia velvoitteita, kuten esim. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet. Delegoitu säädös määrää merkin voimaantuloajan ko. tuoteryhmässä, jolloin merkin on oltava esillä kaupassa. Jälleenmyyjän on korvattava sekä kaupoissa että verkossa olevat merkit uudella merkinnällä 14 työpäivän kuluessa ja tavarantoimittajan tulee toimittaa uusi merkki tuotteen mukana 4 kuukautta ennen delegoidussa säädöksessä säädetystä päivämäärästä. Jälleenmyyjän on asetettava energiamerkki näkyvällä tavalla esille − myös verkkomyynnissä. Jälleenmyyjä ei kuitenkaan saa asettaa uudelleenskaalattua merkkiä esille ennen kyseistä päivämäärää.

Tuoteseloste on oltava asiakkaiden saatavilla, ja pyydettäessä se on annettava myös fyysisenä selosteena. Tuoteseloste on useimmiten jo sisällä tuotepakkauksessa.

Energiamerkintäasetuksen valmistelusta vastaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoa

Lisätietoa uudesta energiamerkintäasetuksesta

Energiamerkintäasetus 2017/1369

Asiantuntija Marja Ola, Kaupan liitto
p. 050 383 7711, marja.ola(at)kauppa.fi