Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Kaupan alan energiatehokkuussopimusEnergiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Kaupan liitto on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sitoutunut toimialaliitto, ja se vastaa kaupan alan toimenpideohjelman toimeenpanosta.

Kausi 2017-2025

Miten kaupan alan yritys pääsee mukaan energiatehokkuussopimusjärjestelmään?

Yritykset liittyvät energiatehokkuussopimustoimintaan lähtökohtaisesti aina koko kotimaan toimintojensa energiankäytöllä. Kaupan yritys pääsee mukaan sopimusjärjestelmään, kun Kaupan liitto on todennut yrityksen allekirjoittaman liittymisasiakirjan liitteineen asianmukaiseksi ja on merkinnyt yrityksen liittymisasiakirjarekisteriin. Sopimus on voimassa 31.12.2025 asti. Kaupan alan toimenpideohjelmalla on oma ohjausryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan säännöllisin väliajoin.

Liittyjän tavoite

Liittyvä yritys asettaa liittyessään ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen vuodelle 2020. Tavoite lasketaan liittymishetkellä käytössä olevasta normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden energiankäytöstä.

• Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä ja tavoite vuodelle 2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä.

• Vuosina 2014–2016 toteutettujen ja raportoitujen energiatehokkuustoimien säästöt voi halutessaan ottaa huomioon asettamalla vuodelle 2025 energiamääräisen (MWh) tavoitteen, joka vastaa 10,5 % liittyjän energiankäytöstä ja välitavoitteen vuodelle 2020, joka vastaa 7 % liittyjän energiankäytöstä. 

Tavoitevuosina 2020 ja 2025 liittyjän energiankäytön ei edellytetä olevan sopimukseen liittymistilannetta alempi. Liittymisasiakirjan liitteenä olevissa liittymistiedoissa on ohjeistettu tavoitteen asettaminen tarkemmin.

Mihin yritys sitoutuu liittyessään?

Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi liittyjä sitoutuu, kun se on teknisesti ja taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista:

• Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun.

• Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen.

• Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimien toteuttamiseen.

• Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa.

• Henkilökunnan kolutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään.

• Vuosittaiseen raportointiin.

• Liittynyt yritys pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

• Liittynyt yritys raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään.

Jokainen energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys toteuttaa toimia omista lähtökohdistaan ja sitoutuu tekemään parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi. Yritysten toimenpiteet ja velvoitteet on käsitelty tarkemmin kaupan alan toimenpideohjelmassa.

Sopimukseen liittynyt yritys voi hakea valtion tukea energian käyttöä tehostaviin investointeihin

Valtio tukee tapauskohtaisesti uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja. Vain sopimukseen liittyneillä on jatkossakin mahdollisuus hakea valtion harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen tekniikan energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää pk-yrityksille ja kunnille tukea myös energiankäytön tehostamiskohteita kartoittavan Motiva-mallisen energiakatselmuksen toteuttamiseen.

Kaupan toimenpideohjelmassa kaudella 2017-2025 mukana olevat yritykset

Kaupan toimenpideohjelmaan ovat liittyneet seuraavat yritykset (liittymisjärjestyksessä): Tukku Heino Oy, Wihuri Oy, JYSK Oy, Kesko Oyj, Oy KWH-Freeze Ab, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, KOy Kauppakeskus Sello, Motonet Oy, Broman Logistics Oy, BPW Kraatz Finance Oy, Veljekset Keskinen Oy, Lidl Suomi Ky, KLINGER Finland Oy, Bauhaus & Co. Ky, Atma Ttrade Oy, IKEA Oy ja K-Supermarket Onnipekka.

Lisätietoa

Lisätietoa energiatehokkuussopimusjärjestelmästä kaudella 2017-2025

Kysymyksiä ja vastauksia uudesta sopimuskaudesta

 

Johtava asiantuntija Marja Ola, Kaupan liitto,
p. 050 383 7711, marja.ola(at)kauppa.fi