Kaikissa kaupan portaissa tehdään turvallisuus- ja vastuutyötä. B2B kaupassa raaka-aineiden kemikaalijakelijayritykset ovat Suomessa vapaaehtoisesti kehittäneet ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmaansa jo vuodesta 1993.

"Kemikaalijakelijat ovat tehneet jo vuosikymmeniä vapaaehtoista yritysvastuutyötä. Ohjelman merkittävyyttä sekä yritysten sitoutumista vapaaehtoiseen vastuuohjelmaan halutaan korostaa ulkopuolisen tahon tekemällä todentamisella. Kaupan RC-ohjelma todennetaan kolmen vuoden välein kolmannen osapuolen toimesta", jaoston asiamies, Terhi Kuljukka-Rabb, kertoo. 

Teknisen Kaupan Liiton kemian ja raaka-ainekaupan jaosto on kemikaalikaupan vastuuohjelman (Responsible Care – Vastuu huomisesta -ohjelma) kansallinen koordinaattori. Liitto järjestää vuosittain yritysten RC-vastuuhenkilöille tapaamisia, joissa käydään läpi ajankohtaiset asiat kemikaali-, ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuslainsäädännön alalta ja vaihdetaan kokemuksia esimerkiksi työturvallisasioista. Kemikaalikauppaan painottunut ohjelma on rakennettu niin, että se sopii kaiken kokoisille yrityksille, mikä Suomen oloissa onkin välttämätöntä. Varsinkin pienemmissä yrityksissä RC-asioita hoitaa yleensä yksi henkilö. Siksi hänellä ei välttämättä ole omassa organisaatiossaan keskustelukumppania asioiden pohtimiseen.