Business Social Compliance Initiative (BSCI) on Eurooppalaisten kauppaketjujen vuonna 2003 kehittämä sosiaalisen laadunvalvonnan malli, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

Mallia hallinnoi Brysselistä Foreign Trade Association (FTA). Suomessa BSCI-mallin käyttöönottoa on edistänyt Keskuskauppakamarin Vastuullisen tuontikaupan ryhmä. BSCI-mallissa on mukana tällä hetkellä noin 300 eurooppalaista kaupan alan yritystä.

Sosiaalisen laadun valvonta on osa hankintatyötä ja sitä kautta hallitaan tuontiostoihin liittyviä riskejä. BSCI:n jäseneksi liittyessään yritykset sitoutuvat edistämään BSCI:n periaatteiden – Code of Conduct -toteutumista. BSCI:n periaatteissa – Code of Conduct -työntekijöiden perusoikeuksina on YK:n ihmisoikeudet, lapsen oikeudet ja ILO:n (kansainvälinen työjärjestö) työelämän oikeudet.

Malliin mukaan lähtevä tavarantoimittaja sitoutuu BSCI Code of Conduct periaatteisiin ja tekee BSCI:n mukaisen itsearvioinnin omasta toiminnastaan, minkä jälkeen ostaja- ja tavarantoimittajayritykset yhdessä sopivat auditoinnin toteuttamisesta ja aikataulusta. Auditoinnin suorittaa aina puolueeton kyseisessä maassa toimiva SAIn (Social Accountability International) hyväksymä sertifiointilaitos. Ulkopuolisen ammattilaisen suorittamalla auditoinnilla halutaan taata järjestelmän läpinäkyvyys ja luotettavuus. Auditointien tulosten perusteella tehdään suunnitelma tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Mallin avulla on rakennettu auditointiyhteistyötä eurooppalaisten kaupan alan yritysten välille. Yhteistyön kautta muuan muassa tarkastettujen tehtaiden määrä sekä tietoisuus työoloja parantavista toimista ovat lisääntyneet. Auditointi yksin ei ole ratkaisu riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantamiseen, mutta sen avulla on saatu lisättyä niin yhteistyötä kuin koulutusta.

BSCI-mallissa oli huhtikuussa 2009 mukana 9 suomalaista kaupan alan yritystä. Suomalaiset BSCIn jäsenet ovat perustaneet kansallisen BSCI työryhmän mikä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kansallisen työryhmän kautta muun muassa uudet jäsenet saavat tietoa ja kokemuksia muilta mukana olevilta yrityksiltä. Kansallisen työryhmän puheenjohtaja on jäsenenä BSCIn Supervisory Boardissa.

Lisätietoa:

Kansallinen BSCI työryhmän puheenjohtaja
Lea Rankinen, p. 010 76 82453
lea.rankinen@sok.fi
Linkki: http://www.bsci-eu.com/

Suomalaiset BSCI-malliin sitoutuneet yritykset:

  • A&M Holmberg
  • Inex Partners Oy
  • Intrade Partners Oy
  • KESKO
  • NANSO GROUP
  • OY SULTRADE LTD
  • STOCKMAN
  • TOKMANNI
  • TUKO LOGISTICS OY