Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Ura kaupassa > Ammatissa kehittyminen

Ammatissa kehittyminenElinikäinen oppiminen

Ammatillinen koulutus tarjoaa työssäkäyville aikuisille joustavan tavan ylläpitää, kehittää ja uudistaa ammatillista osaamistaan. Se antaa myös alanvaihtajille mahdollisuuden kokonaan uuden ammatin hankkimiselle. Elinkeinoelämä osallistuu aktiivisesti tutkintojen suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito työpaikalla käytännön työtehtävissä. Osaaminen on voitu hankkia työssä, opiskelemalla tai muulla toiminnalla.

Jos ammatillinen osaaminen on riittävää, voi osaamisen todentaa  myös ilman valmistavaa koulutusta ja saada näin tutkintotodistuksen ammattitaidostaan. Useimmiten tutkinnon suorittaja kuitenkin tarvitsee ainakin joltain osin olemassa olevaa ammattitaitoaan täydentävää koulutusta ennen osaamisen näyttöön osallistumista.

Tutkinto henkilökohtaistetaan

Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Sen avulla tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan tutkinnon edellyttämän puuttuvan osaamisen hankkiminen. 

Tutkintoja ja valmistavaa koulutusta järjestävät oppilaitokset

Näyttöjä ja niihin valmistavaa koulutusta tarjoavat ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä ammatilliset oppilaitokset.

Ammatillisten tutkintojen kolme tasoa

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on valmiudet alan perustehtäviin. Se on ns. alalletulotutkinto. Ammattitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että on jo hankkinut työkokemusta alalta ja sillä saavutetaan kapeamman osa-alueen syvällisempi ammattitaito. Erikoisammattitutkinnon suorittanut taas hallitsee kapeamman osa-alueen vaativimmatkin työtehtävät.

Kaupan alan työtehtäviin soveltuvia ammatillisia tutkintoja ovat mm. seuraavat:

Ammatillinen perustutkinto:

 • liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Ammattitutkintoja:

 • liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
 • palvelulogistiikan ammattitutkinto
 • lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkintoja:

 • liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala
 • palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto
 • johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Hyödyllisiä linkkejä:

 • Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus: Kaupan liitto on koonnut alan oppilaitoksista, yrityksistä ja järjestöistä verkoston, joka edistää kaupan alan koulutusta ja kehittämistä.
 • TAT: Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä sekä seuraa yritysten toimintaympäristössä ja nuorten asenteissa tapahtuvia muutoksia.
 • www.kunkoululoppuu.fi: tietoa nuoren tukemiseksi työelämätaidoissa, koulutus- ja uravalinnoissa, taloustaidoissa sekä omien unelmien tavoittelussa
 • Muita linkkejä: www.opintopolku.fi, www.osaan.fi, www.te-palvelut.fi

-------------

(Päivitetty 6/2019)