Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Tietoa kaupasta > Vastuullisuus

Kauppa panostaa vastuullisuuteenKaupan alalla tehdään paljon työtä vastuullisuuden eteen, ja Kaupan liitto haluaa tehdä tämän työn entistä näkyvämmäksi. Liitto on myös panostanut määrätietoisesti yritysvastuuseen liittyvän tiedon ja käytäntöjen jakamiseen sekä yhdessä oppimiseen.

Askeleita vastuullisuuden vahvistamisessa

 • Kaupan liitossa koottiin keväällä 2018 yritysten vastuullisuustyön tueksi kaksiosainen työkalu, joka sisältää tarkistuslistoista koostuvan Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalun sekä Kerro vastuullisuudesta – vinkkejä viestintään -oppaan. (Lisätietoa täällä.)
 • Kaupan liiton vastuullisuusryhmä aloitti toimintansa loppuvuonna 2017. Sen tavoitteena on vahvistaa vastuullisuutta liiton agendalla ja strategiassa sekä kehittää liiton vastuullisuustyötä ja siihen liittyvää viestintää. (Tutustu vastuullisuusryhmään täällä.)
 • Kaupan ala jatkaa työtä energiansäästötoimien parissa. Se liittyi mukaan vuosille 2017–2025 ulottuvalle uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä laajasti elinkeinoelämän, kunta-alan, kiinteistöalan, öljyalan, liikenteen ja maatalouden piirissä. (Ks. Energiatehokkuussopimukset 2017–2025)
 • Kaupan liitto liittyi vuonna 2016 FIBSin monimuotoisuusverkostoon allekirjoittamalla oman monimuotoisuussitoumuksen. (Lue lisää monimuotoisuussitoumuksesta.)
 • Syksyllä 2016 Kaupan liitto solmi ympäristöministeriön kanssa Green deal -sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kyseessä on ympäristöministeriön ensimmäinen sopimus, jossa EU-direktiiviä pannaan täytäntöön vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen avulla. (Tutustu Muovikassi- eli Green deal -sopimukseen.) 
 • Keväällä 2016 liitto julkaisi Kannattavakauppa.fi-verkkosivuston. Sivuston tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta kaupan alaan ja toisaalta kannustaa kaupan yrityksiä palkkaamaan lisää nuoria. (Ks. Kannattava kauppa -verkkosivusto)
 • Kaupan yritykset, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset julkaisivat elokuussa 2015 yhteisen näkemyksen siitä, miten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteita toteutetaan päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa. Näkemyksen tarkoituksena on auttaa päivittäistavarakaupan yrityksiä toteuttamaan YK:ssa sovittua hankintaketjujen huolellisuusperiaatetta. YK:n periaatteiden mukaan valtioilla on velvollisuus suojella sekä edistää ihmisoikeuksien toteutumista, ja yritysten vastuulla on kunnioittaa ihmisoikeuksia. Lisäksi ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuoja on turvattava. (Yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa)
 • Kaupan liitto liittyi mukaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja kansalliseen Sitoumus 2050 -hankkeeseen 2015. Liitto on tehnyt kolme omaa sitoumusta. (Tutustu Sitoumus 2050 -hankkeeseen)
 • Keväällä 2015 liitto julkisti yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa Kassi-info-verkkosivuston. Infosivustolle on kerätty tietoa eri ostoskassivaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. (Ks. Kassi-info-verkkosivusto)
 • Vuonna 2014 Kaupan liitto liittyi FIBS ry:n jäseneksi. FIBS on yritysvastuun asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa yrityksille tietoa, työkaluja ja kohtaamispaikkoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. (Lue lisää FIBS:stä)
 • Kaupan liitto tarjosi yritysjäsenilleen yritysvastuun oppimisympäristön, Kaupan vastuukartan, vuosina 2013-2018. Vastuukartta oli ensimmäinen koko toimialan kattava yritysvastuun työkalu, sähköinen työpöytä ja oppimisympäristö, jonka sisältö rakentui pääpiirteissään seuraavista kuudesta teema-alueesta: strategia, henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, yhteisöt ja ympäristö. Se toteutettiin yhteistyössä Verso Globe Oy:n kanssa. Finnish Service Alliance (FSA) palkitsi Kaupan vastuukartan kunniamaininnalla Vuoden palveluteko 2014 -kilpailussa. (Vastuukartan keskeisiä sisältöjä on päivitetty 2018 julkaistuun kestävän liiketoiminnan johtamisen ja viestinnän työkaluun, josta lisätietoa täällä.)
 • Kaupan liitto viestii aktiivisesti toimialan vastuullisuustyöstä. Se järjestää jäsenyrityksilleen vastuullisuustapahtumia ja Kaupan vastuuklinikoita ajankohtaisista yritysvastuun teemoista.

Vastuullisuus kaupan toimialalla

Yrityksen vastuullisuus on lainsäädännön ylittävää, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vapaaehtoista toteuttamista yritystasolla. Vastuullisuus kytkeytyy kaupassa jokapäiväiseen taloudellisesti tuottavaan työhön ja toimintaan.

Elinkeinoelämän suurimpana työllistäjänä kauppa tunnistaa oman merkityksensä myös henkilökunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamisessa. Ympäristövaikutusten vähentämisen ohella kauppa kehittää myös tuotantoon kohdistuvaa valvontaa riskimaissa, samoin se on määritellyt vastuulliset tuontikaupan periaatteet.

Vastuullisen toiminnan edellytys on pitkäjänteinen ja taloudellisesti kannattava toiminta, ja vastuullinen toiminta taas luo edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle.

Lisätietoa Kaupan liiton vastuullisuustyöstä: 

 • Pia Pere-Vanhanen, viestintäjohtaja
 • Marja Ola, johtava asiantuntija, ympäristöasiat
 • Mervi Angerma-Niittylä, asiantuntija, työmarkkinat, koulutuspolitiikka
 • Ks. yhteystiedot
 • Tutustu myös Kaupan liiton vastuullisuusryhmään.

(Päivitetty 8/2018)