Handel

Finlands största bransch

Digitalisaatio kauppa

Digitalisering

Turvallisuus kauppa

Säkerhet

Internationell konkurrens

Kauppa työllistäjänä

Handeln som sysselsättare

Den största sysselsättaren inom den privata sektorn

Handelns och tjänstesektorns betydelse för Finland

Handeln är i många avseenden Finlands största sektor. Därför har handelns framgång en stor betydelse för Finland, men det har även Finlands framgång för handeln. Privata tjänster skapar förutom ekonomisk tillväxt och arbetsplatser även investeringar och skatteinkomster i Finland.