Tjänster och databank

Hjälp och stöd för varje arbetsdag

Rådgivningstjänster

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor klockan 9.00–15.00 (på onsdagar kl. 9.00–14.00)

på nummer (09) 1728 5151.

Evenemang och utbildningar