Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Finsk Handels mål för parlamentsperioden 2024–2029: Nästa kommission ska säkerställa konkurrenskraften hos de europeiska företagen inom handeln

Handeln är den största arbetsgivaren inom den privata sektorn i Europa, då en av sju européer i arbetsför ålder arbetar i ett företag inom handeln. Finsk Handel har publicerat sina mål för parlamentsperioden 2024–2029. Att ta hand om verksamhetsförutsättningarna för de europeiska företagen inom handeln måste stå högt upp på den framtida EU-kommissionens uppgiftslista. Målen följer en enhetlig linje med de nordiska organisationerna inom handeln.

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.