Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Kundnöjdhetsmätning visar största framsteg för kedjerna inom sport-, dagligvaru- och järnhandel

Kundnöjdheten har ökat i samtliga branscher inom handeln i Finland, berättar Finsk Handels nya Kundnöjdhetsindex. Inom servicebranscher var ökningen störst inom sporthandeln, medan nöjdheten med läkartjänsterna gick ner mest. Utav alla undersökta branscher skapar dagligvaruhandeln den bästa serviceupplevelsen. Kundservice är den finska handelns konkurrensfördel – också i julhandeln. Traditionellt är julen den största säsongen under året för detaljhandeln: genomsnittligt ökar försäljningen i december med en fjärdedel och i vissa branscher inom fackhandeln kan försäljningen mer än fördubblas.

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Arbete

Finland behöver sysselsättningsåtgärder

Tillväxt

Välfärd genom stöd för tillväxt

Klimat

Ansvar med klimatåtgärder

Konkurrenskraft

Framgångsrik handel, välmående Europa

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.