Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Handeln har förbättrat sitt anseende som en miljöansvarig bransch som förnyar sig

Enligt tjänstebranschernas anseendeindex som genomfördes för andra gången är industrins anseende fortfarande bättre än konsumenttjänsternas. Endast dagligvaruhandeln kommer upp till industribranschernas nivå och är tydligt bättre än medeltalet. Särskilt handelns miljöanseende och anseende som en bransch som förnyar sig hade förbättrats jämfört med för två år sedan. I konsumenternas egna ansvarsattityder utmärker sig huvudstadsregionen bland de övriga.

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Arbete

Finland behöver sysselsättningsåtgärder

Tillväxt

Välfärd genom stöd för tillväxt

Klimat

Ansvar med klimatåtgärder

Konkurrenskraft

Framgångsrik handel, välmående Europa

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.