Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Ungdomar får lära känna handeln och arbetslivet i Världens största etäTET

Den största arbetsgivaren inom näringslivet och den största arbetsgivaren för ungdomar, handeln, presenterar sig omfattande och mångsidigt för ungdomar i november på Världens största etäTET, d.v.s. distansprao, samordnad av Ekonomi och ungdom TAT. Finsk Handel och dess företagspartner är oroade över bristen på kunniga arbetare vilket hotar även handelsbranschen. Med attraktionsarbete försöker man locka ungdomar till den ansvarsfulla och ständigt framåtskridande handelsbranschen.

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Arbete

Finland behöver sysselsättningsåtgärder

Tillväxt

Välfärd genom stöd för tillväxt

Klimat

Ansvar med klimatåtgärder

Konkurrenskraft

Framgångsrik handel, välmående Europa

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.