Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Finland är en av världens ledande second hand-marknader

Finsk Handel uppskattar att helhetsmarknadens storlek för cirkulär handel i Finland är cirka 895 miljoner euro. Det största segmentet av cirkulär handel, näthandel mellan konsumenter, har nästan fördubblats sedan år 2015. Tillväxten av näthandeln mellan konsumenter ger också nya affärsmöjligheter för inhemska företag inom handeln. Enligt Finsk Handel skulle FUI-finansiering riktad till företag inom handeln utveckla ekosystem och innovationer inom cirkulär ekonomi och därmed påskynda den gröna omställningen ytterligare.

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.