Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Tillväxten av den inhemska näthandeln har avstannat – den digitala digital handeln genomgår förändringar

Tillväxten av den inhemska näthandeln som har pågått i mer än 10 år avstannade förra året, medan inköpen från andra EU-länder ökade. Sammanlagt minskade finländarnas inköp på nätet med cirka sex procent från året innan. Även om den extra tillväxtimpulsen från pandemin nu är förbi, gjorde man fortfarande en tredjedel mer inköp på nätet än före pandemin. Eftersom inköp på nätet blivit vanligare har antalet returneringar av produkter ökat.

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.