Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Strukturreformer bör göras i ramförhandlingarna – effektiva marknader förbättrar också konsumenternas köpkraft  

Senast i ramförhandlingarna bör nödvändiga strukturreformer genomföras för att förbättra den offentliga ekonomin och konsumenternas köpkraft, säger Finsk Handel. Den allmänna mervärdesskattesatsen bör inte höjas, eftersom ökningen skulle särskilt bestraffa den inhemska fackhandeln och hushåll med låga inkomster genom att försvaga köpkraften. Även FoUI-finansieringen bör förnyas och riktas till branscher inom handeln.  

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.