Handeln skapar välfärd

Aktuellt

Kundnöjdheten inom specialhandeln har förbättrats sedan förra året – de inhemska butikerna har stärkt sin position

Kundnöjdheten har ökat sedan förra året inom alla de branscher inom special- och bruksvaruhandeln som undersöktes. Framför allt har de inhemska kedjorna stärkt sin position när det gäller både kundnöjdhet, serviceupplevelse och den lojalitet som kunderna upplever. Även om kundnöjdheten inom dagligvaruhandeln inte förbättrades ytterligare är den i genomsnitt klart större än inom andra sektorer.

Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor

på nummer (09) 1728 5151

klockan 9.00–15.00 (på onsdagen kl. 9.00–14.00).

Arbete

Finland behöver sysselsättningsåtgärder

Tillväxt

Välfärd genom stöd för tillväxt

Klimat

Ansvar med klimatåtgärder

Konkurrenskraft

Framgångsrik handel, välmående Europa

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen i branschen, främjar samarbetet mellan dem och tar hand om våra medlemmars närings- och arbetsgivarförmåner. Vi har en viktig roll på arbetsmarknaden inom handeln. Förbundet förhandlar om kollektivavtal inom branschen, löser arbetskonflikter och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. Vi utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom handeln samt samarbetet mellan dem.