Digitaalisuus kauppa

Digitalisering

Digitaliseringen är den faktor som mest påverkar verksamhetsmiljön och verksamhetsförutsättningarna för handeln. Även plattformsekonomi är ett av den digitala tidsålderns mest betydande fenomen.