Kollektivavtal

På denna sida hittar du kollektivavtalen mellan Finsk Handel och arbetstagarförbunden gällande anställningsvillkoren inom branschen, såsom löner, arbetstid, semester och andra förmåner, som följs inom tillämpningsområdet för avtalet. Avtalen gäller oftast en bransch och är kopplade till löntagarens yrkesställning. Kollektivavtalen ingås för en viss tid.