Pressmeddelande

Coronan bidrog till tillväxt inom handeln – sysselsättningen minskade

Under coronaåret ökade omsättningen inom detaljhandeln med knappt fyra procent. Coronan behandlade emellertid branscherna inom handeln på ett omväxlande sätt. Förra årets tillväxt i omsättningen syns inte i växande sysselsättning eller antalet företag, utan bägge fortsätter minska enligt den rådande trenden inom handeln. Den digitala handeln uppnådde rekordsiffror på grund av pandemin. När vi småningom går mot en tid efter coronan är det viktigt att hålla koll på köpkraften, kompetens och företagande.

Finsk Handel och PAM: Handeln vill ingripa beslutsamt mot trakasserier – arbetsmarknadsorganisationerna har utfärdat riktlinjer för att rensa ut trakasserier

Finsk Handel och Servicefacket PAM har tillsammans utfärdat riktlinjer för att förhindra, förebygga och ingripa i trakasserier och sexuella trakasserier på företag inom branschen. Riktlinjerna omfattar en rekommendation om ett varningsförfarande för kunder som uppträder störande.

Fysiska butiker och tjänster uppskattas även under coronatiden – bästa serviceupplevelsen inom dagligvaruhandeln

Under det för konsumenttjänster svåra coronaåret har kundnöjdheten ökat mest hos läkarcentralerna. Av enskilda företag har nöjdheten ökat kraftigast inom Alepa-kedjan, och bäst är den bland Dressmans kunder. Serviceupplevelsen inverkar kraftigt på kundnöjdheten, och den bästa kundnöjdheten finns inom dagligvaruhandeln. Enligt chefsekonom Jaana Kurjenoja på Finsk Handel kan fysiska butiker konkurrera med digitala inköp med läge, utbud och kundservice.

Alla tiders digijul på kommande

I år är det särdeles svårt att förutspå julhandeln. Många av fackhandelns branscher för vilka julsäsongen traditionellt har varit årets viktigaste försäljningssäsong har lidit under coronaåret. För den kommande säsongen är det likväl uppmuntrande att konsumtionsintentionerna i många viktiga produktkategorier nu har förstärkts. December är fortfarande klart den viktigaste försäljningsmånaden för handeln i Finland.

Branschbegränsningen och ansökningsgrunderna för kostnadsstödet till företag måste göras mer flexibelt

Regeringens proposition om tidsbegränsat kostnadsstöd till företag behandlas nu i riksdagen av ekonomiutskottet. Finsk handel anser att lagpropositionen är mycket välkommen och önskar att den behandlas snabbt. Samtidigt anser de att det ännu borde göras ändringar i propositionen för att kostnadsstödet ska nå ut till de företag som behöver det allra mest så bra som möjligt.

Fackförbundet Pro fortsätter med sitt huvudlösa strejkande i Suomen Kotidata – nu inleds den sjunde strejken

Pro meddelade i dag om en ny månadslång strejk 25.11–22.12. Som orsak har Pro angett villkoren för anställningarna i företaget. Det idiotiska är att företaget blir föremål för strejken på grund av en tvist som löstes redan i september. Arbetsdomstolen konstaterade då enhälligt att villkoren i Handelns kollektivavtal kan tillämpas i Kotidata. Enligt Pro skulle strejkandet upphöra bara Kotidata gick med på att ge en löneförhöjning om cirka 500 euro till alla arbetstagare. Detta ogrundade yrkande stöds genom strejkande med risk för att arbetsplatser går förlorade.

Föregångarna inom digital handel visar vägen – ansvarfull näthandel intresserar

Föregångarna i den digitala världen och inom digital handel har börjat intressera sig för ansvarsfrågor. Också prisets ställning som främsta faktor vid köpbeslut har under coronaåret börjat vackla, visar Finsk Handels och Postis undersökning om digitala konsumenters attityder till ansvarsfullhet. De förändrade attityderna bland föregångarna inom digital handel kan återspegla en mera allmän framtida trend.