Pressmeddelande

Lättnad av restriktioner gav fysiska butiker ökad dragningskraft

Efter att begränsningarna i rörelsefriheten lättades i början av juni har avsikterna att göra mera digitala inköp avtagit. Särskilt barnfamiljer gjorde under våren mera digitala inköp inom dagligvaruhandeln och fackhandeln, men de har inte heller avsikt att öka på sina inköp på nätet. Den friare rörligheten syns särskilt i den ökade mängden butiksbesök som görs av personer över 65 år. En del av kunderna inom näthandeln av matvaror, som vuxit kraftigt, har redan ökat sina besök i fysiska affärer.

Handeln kan uppnå koldioxidneutralitet redan 2035 – skattelösningar och stöd för energiinvesteringar leder till målet

Målet för handelns färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle är att finska handeln ska vara global banbrytare inom sin bransch i klimatfrågor och ha uppnått koldioxidneutralitet år 2035, och att branschens utsläpp ska vara nästan nere vid noll år 2050. Handeln kan tidigarelägga koldioxidneutraliteten med 15 år bland annat med hjälp av en lägre elskattesats och stöd för småskalig produktion av förnybar energi. Klimatarbetet som görs av handelns företag betjänar hela finska samhället och har en betydande positiv effekt på hela värde- och leveranskedjans kolhandavtryck samt på kundernas möjligheter att agera på ett hållbart sätt.

Köpvanor förändrades i och med coronan – det finns även vinnare i krisen

I och med coronaepidemin har användningen av sociala medier och olika enheter förändrats. Förändringarna visar sig redan på de första metrarna av konsumentens köpstig, till exempel i hur köpimpulser skapas. Även digitala inköp har förändrats både vad gäller de enheter som används för inköp och de produkter som köps. I stället för digitala inköp har konsumenterna övergått till att handla elektronik såväl i fysiska butiker som i webbutiker. Utredningen grundar sig på uppgifterna från Statistas internationella konsumentenkät.

Effektivare förebyggande av butiksstölder med nya åtgärdsrekommendationer och utveckling av samarbetet

Det är mycket viktigt för företag inom handeln att skydda personalen, kunderna och egendomen genom att utveckla butikssäkerheten bland annat med hjälp av förebyggande av butiksstölder. Finsk Handel är belåten med det arbete som en av rådet för brottsförebyggande tillsatt arbetsgrupp gjort och med de åtgärdsrekommendationer som arbetsgruppen lagt fram.

Butiksbesöken har minskat ytterligare, men den digitala handeln ökar – en femtedel har redan prövat på att handla mat på nätet under coronakrisen

Allt eftersom coronakrisen har fortsatt har allt fler konsumenter ytterligare minskat sina butiksbesök. Speciellt tydligt syns detta i huvudstadsregionens specialbutiker, varuhus och shoppingcenter. Samtidigt har antalet digitala köpare ökat markant under bara några veckor. I synnerhet barnfamiljerna har ökat sina nätinköp, men även de äldsta åldersgrupperna handlar mera digitalt än tidigare. Det brådskar med riktade, direkta stödåtgärder för att företagen som råkat i svårigheter under coronakrisen ska klara sig genom den värsta tiden.

Finländarna satsar på hemmet – även under coronakrisen

En fysisk butik spelar en central roll inom detaljhandel när det gäller produkter för hemmet och boendet både när det gäller informationssökningen inför köpet och själva köpsituationen. De digitala kanalernas och framför allt mobilvärldens betydelse ökar när coronakrisen sätter fart på utvecklingen. Inköpsplatsen väljs ofta utifrån priset men även bland annat utbud och kvalitet är viktiga valkriterier för många. Coronaviruset hotar den viktigaste säsongen för järnhandel, fackhandelns största bransch. Man skulle snabbt kunna hjälpa branschen genom att höja hushållsavdraget.

Finsk Handel och Palta föreslår ny restart-lönesubvention – målet är att förkorta permitteringarna och undvika uppsägningar

Finsk Handel och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta föreslår att de företag som drabbats hårdast av coronakrisen och begränsningsåtgärderna får restart-lönesubvention för att kunna inleda verksamheten på nytt och förkorta permitteringstiderna. Redan över 150 000 finländare är för tillfället permitterade på heltid.

Konsumentenkät: Digitala inköp och viljan att pröva på digitala matinköp ökar

Den akuta coronakrisen har radikalt minskat butiksbesöken, vilket märks speciellt i att specialbutikernas försäljning har rasat. De digitala inköpen ökar ändå och en femtedel av konsumenterna tänker öka sina nätinköp om krisen blir långvarig. Också de äldre åldersklasserna är villiga att pröva på och utöka sina nätinköp. Pandemin har redan lett till omfattande permitteringar och uppsägningar inom handeln och Finsk Handel efterlyser därför snabba stödåtgärder för företagen i form av direkta stöd.

De asiatiska nätbutikerna har en betydande konkurrensfördel på bekostnad av produktsäkerheten

Nätbutiker utanför EU har fått en orättvis och betydande konkurrensfördel i förhållande till finska butiker. En av de märkbaraste skillnaderna beror på lagstiftningen kring produktsäkerhet. För att uppnå en jämlikare konkurrens och stärka konsumentsäkerheten borde denna lagstiftning också omfatta konsumenthandel som görs utanför EU.