Liity jäseneksi

Information om medlemskap

Finsk Handel är en nationell intressebevakningsorganisation inom handeln, som har till uppgift att främja den finska handeln. Som medlem säkerställer du att ditt företag har aktuell och tillförlitlig information om alla anställnings- och näringspolitiska frågor.