Databank

Resultat

Suodata:
kollektivavtal, anvisning

Anmälan om gravitets- eller föräldraledighet / OBS! Denna blankett är lämplig för familjeledigheter efter familjeledighetsreformen

Formulär

Anmälan om moderskaps- faderskaps- och föräldraledighet

Formulär

Arbetsavtal för de arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtalet

Formulär

Arbetsavtal för förmän inom detaljhandeln samt lager- och transportförmän

Formulär

Arbetsavtal, försäljare enligt lagen om handelsrepresentanter och försäljare

Ladda mera

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi