Se våra tjänster här

  • Arbetsmarknadstjänster

  • Tapahtumat ja koulutukset

    Högklassiga evenemang och utbildningar

  • Tutkimukset

    Forskningsbaserad information som stöd för din verksamhet

  • Ajankohtaiset tiedot kaupan alasta

    Aktuell information om handeln

Rådgivning för medlemmar

Finsk Handels rådgivningstjänst betjänar medlemmarna i anställningsrelaterade frågor.