Digitaalisuus

Osa kaupan murrosta

Digitaalinen kauppa -tutkimukset

Verkkokauppaselvityksessä tutkitaan kuluttajien tyytyväisyyttä verkkokauppoihin, joista digitaaliset ostot tai ostoon johtaneet tilaukset tehtiin. Selvityksessä ei tarkastella kuluttajien keskinäistä vertaisverkkokauppaa vaan yrityksiä, jotka myyvät kuluttajille.

Kaupan liitto tukee digitaalisen kaupan menestystä Digital Commerce Finlandissa

Digital Commerce Finland on yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen yritys, joka auttaa digitaalista kauppaa kasvamaan nopeammin. Digital Commerce Finland Oy:n tavoitteena on rakentaa maailman kilpailukykyisin digitaalisen kaupan yhteisö Suomeen.

Digital Commerce Finland jatkaa Business Finlandin eCom Growth- (2016–2018) ja Experience Commerce- (2019-2023) kasvuohjelmien työtä. Yritys järjestää koulutuksia ja koordinoi 23 eri puolella suomea toimivaa, vertaissparraukseen perustuvia verkkokauppaklubeja, joissa on mukana jo yli 200 yritystä. Klubien avulla nostetaan digitaalista kauppaa käyvien yritysten osaamista. Lisäksi yhtiö toteuttaa suuren suosion saavuttaneita valmennuspäiviä sekä pienemmille yrityksille ABC-koulutusta.

Yhteisön käynnistymistä tukee kuusi perustajaorganisaatiota: Kaupan liitto, Keskisuomalainen, Paytrail, Posti, Sanoma sekä Suomalaisen työn liitto. Nämä ja tulevat kumppanit mahdollistavat yhteisölle muun muassa pääosin maksuttomien palveluiden, tapahtumien ja koulutusten tarjoamisen.

Opiskele digitaalista kauppaa yliopistossa

Kaupan liiton koordinoima ja viiden yliopiston toteuttama digitaalisen kaupan opintokokonaisuus tarjoaa kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta. Opintokokonaisuus on suunnattu kauppatieteellisen koulutusalan ja soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijoille yhteistyöyliopistoissa sekä osaamistaan täydentäville kaupan alan ammattilaisille.

Opintojaksot ovat kiinteästi sidoksissa käytäntöön, ja niiden avulla opiskelijalle muodostuu sekä teoreettinen että käytännön liiketoimintaan kytkeytyvä kaupan alan osaaminen, mikä vahvistaa merkittävästi opiskelijan työelämävalmiuksia.

Opintojaksoilla opiskelijat pääsevät perehtymään digitaaliseen kauppaan kokonaisvaltaisesti hankinnasta ja logistiikasta asiakkaiden käyttäytymiseen, brändiin ja digitaaliseen markkinointiin.