Databank

Resultat

Suodata:
kollektivavtal, anvisning

Anmälan om gravitets- eller föräldraledighet / OBS! Denna blankett är lämplig för familjeledigheter efter familjeledighetsreformen

Formulär, Formulär för familjeledighet

Anmälan om moderskaps- faderskaps- och föräldraledighet

Formulär, Anställningsavtalsformulär

Arbetsavtal för chefer inom detaljhandeln och chefer inom handelns logistik

Formulär, Anställningsavtalsformulär

Arbetsavtal för de arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtalet

Formulär, Anställningsavtalsformulär

Arbetsavtal, försäljare enligt lagen om handelsrepresentanter och försäljare

Ladda mera

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi