Databank

Resultat

Suodata:
Formulär

Ramavtal om villkoren i anställningsavtal för arbetstagare som kallas till arbete vid behov

Formulär

Meddelande om minskning av arbete grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker

kollektivavtal

Kollektivavtal för lager- och transportförmän 2018-2020

Ladda mera

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi