Databank

Resultat

Suodata:
Formulär, Anställningsavtalsformulär

Ramavtal om villkoren i anställningsavtal för arbetstagare som kallas till arbete vid behov

Formulär, Samarbetsförhandling

Protokoll över omställningsförhandlingarna

Formulär, Formulär enligt kollektivavtal

Promemoria för meningsskiljaktigheter

Formulär, Minskning av arbetskraft

Meddelande om minskning av arbete grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker

Formulär, Anställningens upphörande

Meddelande om avslutande av arbetsavtal

kollektivavtal

Kollektivavtal för lager- och transportförmän 2018-2020

Ladda mera

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi