Databank

Resultat

Suodata:
Formulär

Ramavtal om villkoren i anställningsavtal för arbetstagare som kallas till arbete vid behov

Formulär

Meddelande om av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker verkställd, under 20 anställda

Formulär

Meddelande om av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker verkställd, minst 20 anställda

kollektivavtal

Kollektivavtal för lager- och transportförmän 2018-2020

kollektivavtal

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln 2018-2020

Ladda mera

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi