Finsk Handel har offentliggjort sina mål inför riksdagsvalet år 2023: Bättre tjänster och livskraft genom reformer    

Finland behöver omgående strukturreformer för att främja sysselsättningen och den offentliga ekonomin samt påskynda den gröna och digitala övergången. Finsk Handel efterlyser mod bland beslutsfattare att ta itu med de förändringar som möjliggör utvecklingen mot ett modernt tjänstesamhälle.