Ilmasto

Ansvar med klimatåtgärder

Handeln deltar kraftigt i kampen mot klimatförändringen. Ansvarsfull energianvändning är en av handelns viktigaste metoder för att bekämpa klimatförändringen.