Työ

Finland behöver sysselsättningsåtgärder

För Finlands framtida välfärd är det oundvikligt att sysselsättningsgraden stiger till åtminstone 75 procent under följande regeringsperiod. Vi behöver ambitiösa sysselsättningsåtgärder. För handeln är allt arbete viktigt: vi vill vara med om att utveckla nya slag av modeller för sysselsättning. För att påskynda den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen behöver vi långsiktiga lättnader i beskattningen av arbete.