Kasvu

Välfärd genom stöd av tillväxt

Det behövs ekonomisk tillväxt för att vi ska ha en välfärdsstat även i framtiden. I detta syfte behöver vi också en skattepolitik som stöder den ekonomiska tillväxten. Att stärka konkurrensen med ansvarsfulla fria marknader är en av nycklarna till tillväxt.