Riktlinjer

Handeln skapar välfärd

Työ

Arbete

Finland behöver sysselsättningsåtgärder

Kasvu

Tillväxt

Välfärd genom stöd för tillväxt

Ilmasto

Klimat

Ansvar med klimatåtgärder

Konkurrenskraft

Framgångsrik handel, välmående Europa