Inhemsk fackhandel i utmanande konjunkturläge söker tillväxt och effektivitet genom digitalisering  

Den inhemska fackhandeln lever i utmanande tider. De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin är lågt och köpkraften strukturellt svag. Konkurrensen inom den internationella näthandeln har också blivit hårdare. För den finska fackhandeln bör man särskilt satsa på FoUI-verksamheten och påskynda införandet av innovationer, vilket skulle stödja företagens tillväxt och konkurrenskraft.