Marknadsplatserna på nätet ska hållas i schack: den osunda konkurrenssituationen bör åtgärdas snarast  

Nätbutiker utanför EU ska i sin verksamhet följa samma spelregler som finska och andra europeiska nätbutiker och nätplattformar. Rättvisa spelregler inom handel garanterar också säkra produkter för konsumenterna. Den osunda konkurrenssituationen måste åtgärdas också eftersom de billiga kinesiska nätbutikerna Temu och Shein snabbt har vunnit terräng både på den finländska och europeiska marknaden.