Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#alv

Suodata:
Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta Verohallinnon arvonlisäverotuksen uudeksi tietosisällöksi

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi oman käytön ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotuksesta

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto Verohallinnolle koskien pysäköintitoiminnan arvonlisäverotusta

Lausuntodokumentti

Lausunto asiasta HE 7/2019 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon arvonlisäverotuksen uudeksi tietosisällöksi

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa

Lataa lisää

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi