Tietopankki

Tyhjennä hakuehdot

Tulokset

#alv

Suodata:
Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta Verohallinnon arvonlisäverotuksen uudeksi tietosisällöksi

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi oman käytön ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotuksesta

Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto Verohallinnolle koskien pysäköintitoiminnan arvonlisäverotusta

Lausuntodokumentti

Lausunto asiasta HE 7/2019 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon arvonlisäverotuksen uudeksi tietosisällöksi

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa

Muu ohje

Veroklinikka – Alkuvuodelta maksettujen alvien hakeminen takaisin

Aiheeseen liittyvää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi