Kaupan alan tilastoja

Tilastopaketit

Kaupan liiton Tutkimus ja talouspolitiikka -tiimissä tuotettuja ajantasaisia tilastopaketteja voi hyödyntää yleisen talouden tilannekuvan muodostamisessa. Mobiililaitteille suosittelemme tiedostojen lataamista.

Työvoima >
Kansantalous >
Julkinen talous >
Ostopäällikköindeksi >

(päiv. 8.4.2024)

Vähittäiskaupan liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutoksen kehitys, viimeiset 12 kuukautta

Tavaratalokaupan liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutoksen kehitys, viimeiset 12 kuukautta

Elintarvikkeet, juoma, tupakka (TOL 4711) liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutoksen kehitys, viimeiset 12 kuukautta

Kaupan myynti oli vuonna 2023 yhteensä 147,5 miljardia euroa

Vähittäiskaupan liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos

Autokaupan ja tukkukaupan liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon ja myynnin määrän trendisarja, 2021=100

Autokaupan ja tukkukaupan liikevaihdon ja myynnin määrän trendisarja, 2021=100

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendisarja, kaikki sektorit

Kaupan työllisyyden kehitys vähittäis- ja tukkukaupassa, 1000 henkilöä

Vähittäiskaupan työllisten vaihtuvuuden kehitys v. 2018–2022, prosenttia

Tukkukaupan työllisten vaihtuvuuden kehitys v. 2018–2022, prosenttia

Kauppa työllisti 282 000 työllistä vuonna 2023

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä

Naisten ja miesten määrän kehitys kaupan yrityksissä

Päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan yritysten näkymät

Vuonna 2023 kauppa loi arvonlisäkertymää kaikkiaan 10,7 miljardia euroa eli 50,3 prosenttia kaikesta arvonlisäkertymästä

Viemällä hiiren sektorin kohdalle voit tarkastella euromääräisiä arvoja.

Kaupan ala oli kolmanneksi suurin yhteisöverojen maksaja kaikista toimialoista vuonna 2023

Vähittäiskaupan myynnin volyymin kehitys, maavertailu, 2015=100

Tukkukaupan myynnin volyymin kehitys, maavertailu, 2015=100

Autokaupan myynnin volyymin kehitys, maavertailu, 2015=100