Lausunnot

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan Unionin hiilirajamekanismin toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta sekä muutettavaksi lakia Tullin hallinnosta. Ehdotetulla lailla annettaisiin Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevaa asetusta täydentävät välttämättömät kansalliset säännökset.

Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi alv-raportoinnista, alv-rekisteröinnistä ja alustatalouden arvonlisäverotuksesta

Lausunnolla oleva ehdotus neuvoston direktiiviksi sisältää kolme eri arvonlisäverotusta koskevaa kokonaisuutta. Nämä ovat   Sähköinen arvonlisäveroraportointi Alv-rekisteröinnin helpotukset EU:n sisällä Alustatalouden arvonlisäverotus   Kaupan liitto tukee EU-komission tavoitetta uudistaa arvonlisäverotusta … Lue lisää

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteinen kirjallinen lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta

Kaupan ala pitää erittäin tarpeellisena, että tartuntatautilakia uudistetaan Covid-19-pandemian opit huomioiden. Tartuntatautiepidemiat häiritsevät merkittävästi koko yhteiskunnan toimintaa sen lisäksi, että ne sairastuttavat ihmisiä. Vaikutukset ulottuvat myös elinkeinoelämän toimintoihin ja siksi … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2022 vp)

Kaupan liitto on ollut edustettuna henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan hankkeen johtoryhmässä. Hallituksen esitys perustuu pitkälti hankkeen puitteissa tehtyyn valmisteluun. Koska olemme voineet tuoda kantamme hankkeessa käsiteltyihin … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi