Lausunnot

Kaupan liiton lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivien (EU) 2019/771 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta

Osana vihreää siirtymää ja kestävän kulutuksen tavoitetta direktiiviehdotuksella halutaan edistää tavaroiden korjaamista kaikkialla EU:ssa. Kaupan liitto katsoo, että direktiiviehdotus on tavoitteiltaan oikean suuntainen, sillä nykymalli ei ole kestävä sen paremmin … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Kaupan liitto kannattaa savuttomien nikotiinituotteiden, kuten nikotiinipussien, ottamista tupakkalain soveltamisalan piiriin. Savuttomien nikotiinituotteiden sallittu, mutta säädelty myynti on lähtökohtaisesti tehokas keino ehkäisemään nuorisokäyttöä, laitonta kauppaa ja harmaatuontia. Lue koko lausunto: … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettuun lakiin siten, että alkoholiveron tuotto kasvaisi vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Veronkorotusten painopiste olisi viinin, muiden käymisteitse valmistettujen juomien, välituotteiden ja etyylialkoholijuomaryhmän valmisteveroissa. … Lue lisää

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (DSA:n toimeenpano)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös) vaikuttaa tulevaisuudessa merkittävästi verkon välityspalveluiden tarjoamiseen. Kaupan alan kannalta erityisen suuri merkitys on säännöksillä, joilla ohjataan alustapalveluiden … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi asetukseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta ja Teknisen Kaupan Liitolta lausuntoa luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi asetukseksi. Kauppa pitää tärkeänä, että lainsäädännön toimeenpanoon, mukaan lukien yritysten neuvonta, varataan riittävät … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi