Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä arpajaislain muuttamisesta

Kaupan liitto kannattaa siirtymistä kaikkien Veikkauksen pelien pelaajien pakolliseen tunnistautumiseen, vaikka tämä väistämättä laskee asiamiesten palkkiokertymää. Lisäksi pidämme oikeansuuntaisina keinoina ratkaisuja, jotka liittyvät tunnistautuneena pelaamiseen, kuten enimmäiskulutusrajoja sekä pelaajan itsensä asettamia pelikieltoja riskipelaamisen haittojen vähentämiseksi. Korostamme, että Veikkauksen rahapeliautomaateilla on merkittävä taloudellinen merkitys myymälöille, erityisesti pienille kaupoille sekä haja-asutusalueilla sijaitseville myymälöille. Mikäli myymälän kannattavuus on … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä lääkelain muuttamiseksi

Kaupan liitto pitää esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia oikeansuuntaisina, mutta täysin riittämättöminä, ja katsoo, etteivät hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset vastaa riittävästi apteekkijärjestelmän kehittämistarpeisiin. Useiden tahojen tekemät selvi-tykset ovat osoittaneet, että Suomessa on tarve toteuttaa laajempi lääkeasioiden ja ap-teekkijärjestelmän kokonaisuudistus. Lue koko lausunto:

Kirjallinen kuuleminen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista

Kiitämme kirjallisen kuulemisen pyynnöstä, joka koskee kansallisen tieliikenteen päästökaupan vaikutusten arviointia sekä EU-komission heinäkuussa 2021 julkaisemaa lainsäädäntöehdotusta tieliikenteen EU-tason päästökaupan valmistelusta. Olemme koonneet tähän lausuntoon järjestöjemme yhteisiä näkemyksiä kotimaisen ja EU-laajuisen päästökaupan vaikutusten arvioinnista. Liikenneala on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt kansallisen tavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Toimialan vähähiilitiekartoissa esitetään tarvittavat toimet tavoitteen saavuttamiseksi. Tiekarttojen perusteella … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Esitysluonnoksessa miedon oluen alennettua verotasoa ehdotetaan nostettavaksi siten, että alennettua olutveroa kannettaisiin jatkossa kaikista yli 0,5 mutta enintään 3,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävistä oluista. Kaupan liiton mukaan esitysluonnoksen mukaiset alkoholiveron korotukset eivät ole perusteltuja, eivätkä ohjaisi kulutusta mietoihin juomiin esitysluonnoksessa arvoidulla tavalla. Myynnin kasvu on viime aikoina ollut suurinta nimenomaan alkoholittomien ja vain vähän alkoholia sisältävien … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Kaupan liitto ja Teknisen Kaupan Liitto ovat antaneet lausuntonsa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvista laeista. VAK-lain uudistus on merkittävä ponnistus ja sen tavoitteet vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuuden edistämiseksi tärkeät. Uudistukset tulee toteuttaa niin, että yrityksille aiheutuvat vaikutukset kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan minimoidaan, jotta suomalaisen kaupan kilpailukyky ei kärsisi. Lue lausunto:

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Kaupan liitto katsoo, että lakiesityksen tavoitteet yritystoiminnan kehittämiseksi tarkoitetun avustusjärjestelmän selkeyttämiseksi, tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi ovat kannatettavia. Myös lakiesityksessä mainittu tavoite mahdollistaa rahoitus-palveluiden tarjonta yrityksille niiden elinkaaren eri vaiheissa uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi on kannatettava. Lue lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi