Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2019 Kaupan liiton lausunto, jätetty Lausuntopalveluun 1.6.2020 Yleiset velvollisuudet ja periaatteet (luku 2) JL 11a§: Uudelleenkäytön valmistelun edistäminen: Kannatamme vahvasti luonnoksen kirjausta, että uudelleenkäytön valmistelua harjoittavat yritykset saavat hyödyntää jätettä vain, jos kunta, tuottaja tai muu taho ei sitä itse tee. Ns. kermankuorinnan mahdollisuutta ei tule sallia eikä sitä saa säädöksillä myöskään mahdollistaa. … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon arvonlisäverotuksen uudeksi tietosisällöksi

Verohallinnon tavoitteena on uudistaa arvonlisäveroilmoitusta siten, että arvonlisäverovelvollisten ilmoittajien tulisi jatkossa ilmoittaa nykyistä laajemmin yritystoimintansa tieto. Uudistuksen taustalla on ajatus siitä, että tällä hetkellä käytössä oleva veroilmoitus on tietosisällöltään suppea ja epätasapainoinen. Kaupan liitto vaatii, että Verohallinto teettää kattavat vaikutusarvioinnit ehdotettujen tietokenttien vaikutuksista kyselykirjeiden määriin sekä verotuloihin ja järjestää uuden mahdollisuuden antaa lausunto uudistuksesta arviointien … Lue lisää

Lausunnot sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laista sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa. Lausunnossa tarkastellaan asiaa monelta eri kannalta ja esitetään, että talousvaliokunta pyrkisi huomioimaan kannassaan akuutin koronakriisin vaikutukset Suomen talouteen. Kaupan liitto antoi samansisältöisen lauunnon ko. aiheesta eduskunnan ympäristövaliokunnalle 23.4. Tutustu lausuntoon:  

Lausunto yrittäjyysstrategiasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7821/2019 1.  Onko yrittäjyysstrategia mielestäsi kattava siten, että yrittäjyyden edistämisen keskeiset näkökulmat on huomioitu? Kaupan liitto kiittää mahdollisuudesta lausua yrittäjyysstrategista. Kauppa kannattaa yrittäjyysstrategian tavoitteita, joiden tarkoituksena on lisätä luottamusta siihen, että yritysten kannattaa työllistää, kehittää liiketoimintaa ja investoida Suomessa ja että yrittäjäksi kannattaa ryhtyä. On tärkeää, että Suomessa on vakaa ja ennustettava toimintaympäristö … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi