Lausunnot

Kaupan liiton lausunto kustannustuesta 21.10.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi Kaupan liitolta lausuntoa koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista. Asia on kaupalle erittäin ajankohtainen vallitsevan koronapandemian takia, ja liitto kannattaakin kustannustuen nopeaa toimeenpanoa. Tutustu lausunnon sisältöön:

Lausunto yritysvastuulakia koskevasta oikeudellisesta selvityksestä

Kaupan liitto ja sen jäsenet ovat keskittyneet edistämään yritysvastuuta omassa toiminnassaan. Kaupan liitto suhtautuu myönteisesti siihen, että asianmukaisen huolellisuuden velvoite tulisi säännellyksi EU:n tasolla. Kansallisen sääntelyhankkeen eteenpäin vieminen ei tässä vaiheessa ole perusteltua, vaan rajalliset resurssit tulisi käyttää komission suunnitteleman EU-lainsäädännön valmistelun seurantaan ja siihen vaikuttamiseen. Lue Kaupan liiton lausunto:

Kaupan liiton ja PTY:n yhteinen lausunto tartuntatautilaista

Lausunto on viety Lausuntopalveluun. Kommentit koskien toimenpiteitä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi elinkeinotoiminnassa ja muussa toiminnassa (58 c §, 58 d §, 58 g § ja liite sekä 58 h § 1 mom.) Yleistä Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ja Kaupan liitto ymmärtävät tarpeen säätää edellytyksistä, joita noudattamalla erilaisia palveluja voidaan koronavirusepidemian aikana tarjota asiakkaille turvallisesti ja estää tartuntojen … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Kaupan liitto vastustaa alkoholiveron korotusta. Suomessa alkoholiveroa on korotettu tiuhaan. Vuoden 2004 jälkeen veroa on korotettu seitsemän kertaa. Viimeksi alkoholiveroa korotettiin vuonna 2019. Korotusten myötä alkoholin verotus Suomessa on EU-maiden kireintä. Suomen kireä alkoholiverotus ohjaa kuluttajia ostamaan alkoholia Suomen rajojen ulkopuolelta, joko matkustajatuonnin kautta, tai tilaamalla verkkokaupasta alkoholin etämyyjältä. Lue lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi