Lausunnot

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä

Kaupan liiton lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on tallennettu Lausuntopalveluun. Alla liiton vastaukset kootusti: Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi? Liikenteen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä, yli hallituskausien menevää strategista suunnittelua ja rahoitusta, minkä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma mahdollistaa. Kaupan ala on riippuvainen sekä työvoiman liikkuvuudesta että tavaravirtojen sujuvuudesta niin kotimaassa kuin rajojen yli. Suomen liikenneinfran kilpailukenttä on täysin globaali, … Lue lisää

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa PTY ry:n yhteislausunto elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä uudistetaan elintarvikelaki vastaamaan harmonoitua EU-säädöstöä ja jäsennetään valvontakokonaisuutta sisältäen hallinnolliset pakkokeinot, hallinnolliset sanktiot ja rikosoikeudelliset rangaistukset. Siinä myös lisätään viranomaisten valvontakeinoja, mukaan lukien elintarvikealan toimijan luotettavuuden arvioiminen. PTY:lle ja Kaupan liitolle on tärkeää, että elintarvikkeita koskevassa sääntelyssä saavutetaan tasapaino turvallisuusvaatimusten sekä kohtuullisten elinkeinon harjoittamismahdollisuuksien välillä. Lue lausunto:

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muuttamisesta

Kaupan liitto lausuu kustannustukea koskevan lain muuttamisesta muun muassa seuraavaa: Kaupan liitto pitää kustannustuen kolmatta hakukierrosta tarpeellisena ja esitettyä tukikautta sopivana, mutta kiinnittää huomiota tukikauden erityispiirteisiin. Kustannustuen kolmatta hakukierrosta koskevissa kriteereissä tulisi varmistaa, ettei toimialarajaus vaikuta yritysten tuen saantiin, mikäli tuen saannin muut kriteerit täyttyvät. Kaupan liitto esittää, että kustannustuen määräytymisen liikevaihtoraja laskettaisiin 20 prosenttiin. … Lue lisää

Lausunto yhteistoimintalain uudistamisesta

Yhteistoimintalain uudistustyö on parhaillaan käynnissä työ- ja elinkeinoministeriössä. Kaupan liitto on antanut asiasta lausunnon Lausuntopalvelun kautta. Alla Kaupan liiton vastaukset: Yleiset huomionne esityksestä Kaupan liitto on esityksestä samaa mieltä kuin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta ja Suomen Yrittäjiä edustaneet työryhmän jäsenet ovat kirjoittaneet eriävässä mielipiteessään. Nykyinen yt-laki on tulkinnanvarainen ja muotosidonnainen, ja sen hallitseminen on haastavaa jopa … Lue lisää

KL:n ja PTY:n yhteislausunto tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat antaneet asiassa yhteisen lausunnon. Liitot toteavat yleisesti, että esitykseen on lausuntokierroksen jälkeen tehty selkeitä parannuksia ja täsmennyksiä, ja kiittävät valmistelijoita lausuntojen huomioimisesta. On kuitenkin edelleen tärkeää, että asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutettavat järjestelyt ja velvollisuudet noudattavat vähimmän haitan periaatetta, eikä elinkeinotoimintaa rasiteta enempää kuin on välttämätöntä. Lue lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi