Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022-2025 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kaupan alalle on tärkeää, että Suomessa on kattava ja toimiva vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkko palvelemassa kaupan alan kuljetuksia sekä kansalaisten liikkumista ihan sinne viimeiseenkin kyläkauppaan asti. Tietty vähimmäismäärä lataus- ja tankkauspisteitä … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnolla olevan esityksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaukset, joissa viitataan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistamiseen, toiminnanohjauksen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden uudistamiseen sekä oppimisen tuen selkeyttämiseen. Esitysluonnoksen tavoitteena on säätää … Lue lisää

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Lain muutoksella tehdään EU:n fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Lue … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotiseksi suunnitelmaksi

Suunnitelmassa todetaan, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinneilla tavoitellaan kestävän talouskasvun vauhdittamista, kilpailukyvyn vahvistumista sekä tuottavuuden kasvua. Kaupan liiton näkökulmasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman toimenpiteet ja rajaukset eivät vastaa Suomen … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esitysluonnoksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen kevään 2024 kehysriihessä tekemä kirjaus, jonka mukaan hallitus toteuttaa yleisen arvonlisäverokannan korotuksen voimassa olevasta 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Vastaavasti vakuutusmaksuveron verokantaa ehdotetaan korotettavan … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupan liitto kannattaa esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvontatehtävien keskittämistä Liikenne- ja viestintävirastolle esitysluonnoksen mukaisesti. Todennäköisesti ratkaisu helpottaa yritysten asiointia viranomaisen kanssa ja vähentää riskiä sille, että yritykset saavat ristiriitaista tai päällekkäistä … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi