Vihreitä valintoja tukevaa energia- ja ilmastopolitiikkaa

Kaupalla on tärkeä rooli hiilineutraalin Suomen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kaupan omat päästöt edustavat alle yhtä prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, mutta kaupan yritysten ilmastotyöllä on merkittävä kädenjälkivaikutus koko arvo- ja toimitusketjuun. Toimiala tukee kuluttajia, julkista sektoria ja b2b-asiakkaita energiatehokkaissa ja ilmastoystävällisissä ratkaisuissa.

Kauppa toimii asiakkaiden vihreiden valintojen mahdollistajana. Vastuullisessa palvelutaloudessa kuluttajan on mahdollista tehdä ilmastovastuullisia valintoja, koska kauppa tukee niitä arkisissa päätöksissä, muokkaa omalla ostodatallaan valikoimia kestävään suuntaan sekä tarjoaa vastuullisia ratkaisuja, tuotteita ja tietoa tuotteiden vaikutuksista. Kasvavassa määrin tuotteet tarjotaan asiakkaille palveluina. Samalla kauppa myös tehostaa ja kehittää omaa tekemistään uusilla teknologioilla.

Toimialan tietä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä vauhdittaisi nykyistä maltillisempi palvelualojen sähkövero. Myös ympäristönäkökohtien huomiointi julkisissa hankinnoissa olisi vihreitä valintoja tukevaa energia- ja ilmastopolitiikkaa. Mahdollistamalla kotimaiset päästökompensoinnit voitaisiin edistää muun muassa alkutuotantoa vihreässä siirtymässä. Ilmastopolitiikan toimeenpano liikenteessä ja logistiikassa tulee toteuttaa kilpailukyky ja tieverkon palvelutaso turvaten.

Tarvittavat toimet: