Uutiset

EU-komissio haluaa edistää tavaroiden korjaamista

Tuoreessa direktiiviehdotuksessa esitetään, että jatkossa viallinen tavara on virhevastuuaikana korjattava, jos korjaamiskustannukset eivät ole korkeammat kuin uuden tavaran hinta. Valmistajia velvoitetaan tietyissä tapauksissa järjestämään tuotteilleen korjauspalveluita, jotka voivat olla maksullisia tai ilmaisia. Jäsenmaiden täytyy huolehtia siitä, että kuluttajien saatavilla on verkkoalusta, jolla nämä voivat etsiä korjauspalveluiden tarjoajia sekä kunnostettavien ja kunnostettujen tuotteiden myyjiä ja ostajia.

Kansainväliset verkkomarkkinapaikat kiertävät EU:n kestävän kaupankäynnin pelisääntöjä – Kaupan liitto mukana allekirjoittamassa lausumaa asiasta

Kaupan liitto on allekirjoittanut julkilausuman yhdessä 30 muun eurooppalaisen toimijan kanssa kansainvälisten verkkomarkkinapaikkojen laistamisesta EU:n kestävän kaupankäynnin pelisäännöistä. Yhteinen lausuma on osoitettu erityisesti EU:n päätöksentekijöille. Kaupan liitto on lukuisten muiden eurooppalaisten elinkeinoelämän liittojen ja ympäristöjärjestöjen tavoin huolissaan verkossa myytävistä tuotteista, kuten esimerkiksi tekstiilit, elektroniikka, huonekalut ja kosmetiikka, jotka eivät täytä EU:n Green Deal -tavoitteiden mukaisia ympäristövelvoitteita. 

EU:n uusi hiilirajamekanismi vaatii yrityksiltä raportointia jo tänä vuonna – ”Yleisesti voisi toivoa, että aikataulut olisivat realistisia”  

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on EU:n uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Järjestelyn tavoitteena on, että EU:n alueelta ei siirretä tuotantoa sellaisiin maihin, joissa ympäristölainsäädäntö on väljempää kuin EU:ssa. Nopeasti voimaan astuva hiilirajamekanismi aiheuttaa monelle kaupan alan yritykselle päänvaivaa.    

Kaupan automiesten työehtosopimuksen neuvottelutulos hyväksytty liittojen hallinnoissa

Kaupan liitto, Palvelualojen työnantajat Palta ja Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat hyväksyneet liittojen aiemmin neuvotteleman neuvottelutuloksen Kaupan automiesten työehtosopimukseksi. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2023 - 28.2.2025 (25 kk). Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana neljä kertaa 1,5 %:n suuruisilla yleiskorotuksilla.

EU:n sisämarkkinat 30 vuotta − Komissio nostaa esiin yhdeksän ajuria kilpailukyvyn rakentamiseksi

Eurooppalaiset sisämarkkinat luotiin 30 vuotta sitten edistämään tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaata liikkuvuutta. Euroopan komission mukaan sisämarkkinat ovat jatkossakin eurooppalaisen kestävän kilpailukyvyn keskeinen ajuri, mutta niiden täytyy mukautua tähän päivään. Tulevina vuosina komission tavoitteena on vahvistaa yhteisten sääntöjen täytäntöönpanoa ja tukea eurooppalaisten ekosysteemien rakentamista. Samalla jatketaan digivihreän kaksoissiirtymän tukemista. Tavarakauppaa tai muita palvelualoja tukevia mahdollisia uudistuksia ei juuri avata, mutta palveluiden liikkuvuuden esteitä luvataan jälleen purkaa. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ajautumassa hyvin kalliiksi ja tehottomaksi

Kaupan liitto ja eri järjestöt ovat huolissaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) esitetystä sisällöstä, joka uhkaa johtaa Suomessa laajoihin pakkokorjauksiin. Kaupan alan kannalta direktiiviesityksessä ongelmallinen on erityisesti velvoite sähköautojen latauspisteiden määrän massiivisesta lisäämisestä.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi