Uutiset

Päivitetty 29.11.: PAM ilmoitti toimistaan hallituksen kaavailemia toimenpiteitä vastaan

SAK:n liitot ilmoittivat tiistaina 31.10.2023 laajemmista työtaistelutoimista, jotka sijoittuisivat tuleville viikoille. Tällä kertaa ilmoitus koski mielenosoitusten sijasta lyhyitä poliittisia lakkoja, joista ensimmäiset kaupan alan työtaistelut sijoittuvat jo heti tiistaille 7.11. PAMin ilmoittamilla toimilla pyritään vaikuttamaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen työmarkkinauudistuksiin.

Kaupan liiton ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyö jatkuu digitaalisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi

Kaupan liitto ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) käynnistivät helmikuussa 2023 opintokokonaisuuden, joka tarjoaa kaupan alalla työskenteleville mahdollisuuden kehittää digitaalisen liiketoiminnan osaamistaan. Kiitosta saanut yhteistyö jatkuu, ja tulevan toteutuksen valmistelu on käynnistetty.

Kuluttajien luottamus pysyi matalalla tasolla marraskuussa, mutta ei enää heikentynyt     

  Marraskuussa kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta ja myös odotukset omasta sekä Suomen yleisestä taloudesta vuoden kuluttua olivat edelleen hyvin heikolla tasolla, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli marraskuussa -12,4, kun se oli lokakuussa -12,6. Asunnon ostoaikeiden määrä nousi hieman, mutta jäi yhä vähän pitkän ajan keskitason alapuolelle.

EuroCommerce vaatii Euroopan komissiota jarruttamaan maksuaikojen tiukentamista

Euroopan vähittäis- ja tukkukaupan kattojärjestö EuroCommerce on huolestunut Euroopan komission asetusehdotuksesta, jossa yritysten keskinäisessä kaupankäynnissä sekä yritysten ja julkisen sektorin välisissä sopimuksissa maksuaika voisi tulevaisuudessa olla enintään 30 päivää. EuroCommerce vetoaa lähettämässään kirjeessä Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston puheenjohtajiin, jotta ehdotusta harkittaisiin uudelleen. Asetuksen vaikutus kaupan alan yrityksiin on EuroCommercen mukaan kohtuuton.

Hyvinvoiva esihenkilö vaikuttaa koko työpaikan arkeen – myös TES:ssa huomioitu esihenkilöiden työhyvinvointi

Kaupan liitolla on ollut käynnissä vuodesta 2020 yhteishanke vähittäiskaupan esihenkilöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä Kaupan alan esimiesliitto KEY ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa. Tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti esihenkilöiden työhyvinvointia ja oman työn hallinnan edistämistä sekä tunnistaa työ- ja vapaa-ajan väliseen rajanvetoon, työn läikkymiseen, liittyviä ongelmia.

Kuluttajien luottamus painui edelleen lokakuussa – työttömyyden uhan koettiin kasvaneen 

Kuluttajan arvio oman talouden nykytilasta ja myös odotukset omasta sekä Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat lokakuussa hyvin heikolla tasolla, kertoo Tilastokeskus. Ekonomisti Heidi Lauttamäki arvioi, että erityisesti rakentamisessa ja teollisuudessa synkistyneet talousnäkymät ovat heijastelleet myös kuluttajien luottamukseen. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli lokakuussa -12,6, kun se oli syyskuussa -11,5.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi