Uutiset

Kiertotalouden pyörät pyörimään – green deal ja monipuoliset työkalut yritysten apuna

Kiertotalouden liiketoimintamallien yleistyminen kaupan alalla auttaa vähentämään muun muassa toimitusketjun ja tuotteiden käytön aikaisia CO2-päästöjä sekä taklaamaan luontokatoa. Tukea yrityksille kiertotalousmallien edistämiseksi on saatavilla syyskuussa julkistettavasta kiertotalouden green deal -sitoumuksesta ja yhteistyöstä sekä kauppa.fi-sivustolla olevasta Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirjasta.

Analyysi: Muotikaupan tuotepalautuksissa niin kauppa kuin kuluttajakin voivat katsoa peiliin

Jaana Kurjenoja
Muotikauppa ultrapikamuodin aikakaudella -tutkimuksessa selvitettiin myös vaatteiden ja jalkineiden palautuksia. Vaatteiden palautuksista on tullut riesa yrityksille, mutta yhä kasvavassa määrin se on myös taakka luonnon kestokyvylle ja resursseille. Ilmainen palautusoikeus on verkkokaupoille kaksiteräinen miekka: toisaalta se on kilpailu- ja palvelukeino ja toisaalta pahimmillaan merkittävä kustannus. Logistiikkayrityksille se on osa liiketoimintaa.

Kaupan alan liitot tiivistävät yhteistyötä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa Osaava kauppa -tapahtumalla

Tulevana lukuvuonna Kaupan liitto toteuttaa ensimmäistä kertaa Osaava kauppa -tapahtumakonseptin, jonka tarkoituksena on kertoa oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstölle sekä koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville kaupan alan monipuolisista mahdollisuuksista, alan muutoksista ja osaamistarpeista. Ensimmäinen valtakunnallinen Osaava kauppa -verkkotapahtuma järjestetään 31.10.2024. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat Teknisen Kaupan Liitto ja Autoala.

Mitä kaupan ala tavoittelee kesäkuun EU-vaaleissa?

EU-parlamenttivaalit järjestetään kesäkuun 6.–9. päivä. Uusi parlamentti ja komissio määrittävät yhdessä jäsenmaiden kanssa EU:n suunnan seuraaville viidelle vuodelle. Menestyvä Eurooppa tarvitsee menestyvää kaupan alaa, joka palvelee 450 miljoonaa eurooppalaista kuluttajaa, julkista sektoria sekä eri alojen yrityksiä Euroopassa ja muualla maailmassa. Kaupan liitto peräänkuuluttaa EU:lta toimia, joilla varmistetaan yritysten tasapuoliset kilpailuedellytykset, edistetään kestävää kulutusta ja pidetään huolta kaupan alan kilpailukyvystä.

Päivittäistavarakaupan yritykset pyrkivät muovikassien kulutuksen vähentämiseen − tavoite: Suomessa käytössä alle 40 muovikassia per henkilö vuoden 2025 lopussa

Päivittäistavarakaupan yritykset pyrkivät vähentämään muovikassien kulutusta ja kannustavat asiakkaita kantamaan ostokset kotiin omassa kassissa. Jos kauppareissu kuitenkin yllättää ja muovikassi pitää ostaa, kannattaa sitä käyttää mahdollisimman monta kertaa uudelleen. 20.5. alkavan Oma kassi kauas kantaa -kampanjan taustalla on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön solmima vapaaehtoinen green deal -sopimus.

Kaupan vastuullisuuden olennaisuusanalyysi tukee liiton ja jäsenyritysten toiminnan suunnittelua

Toimialatasoisella vastuullisuuden olennaisuusanalyysillä Kaupan liitto tunnistaa kaupan alalle olennaiset vastuullisuusteemat. Tänä keväänä päivitetyssä arvioinnissa hyödynnettiin CSRD:n mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin periaatetta, ESR-standardien vaatimukset huomioiden. Osana uudistusprojektia liitto työsti myös ylätasoisen ohjeistuksen jäsenyrityksille niiden oman olennaisuusanalyysin käynnistämisen tueksi.  

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi