Tiedotteet

Kaupan liitto ja PTY laativat materiaalipaketin ruoasta käytävän keskustelun tueksi – mukana myös kaupan ratkaisuehdotukset elintarvikeketjun haasteisiin

Keskustelu ruoan alkutuottajien asemasta sekä tuottojen ja kohonneiden kustannusten jakautumisesta elintarvikeketjussa on kuluneen vuoden aikana kiihtynyt ja kärjistynyt. Vuoden päätteeksi kauppa on valmistellut Kaupan näkökulmia ruokakeskusteluun -aineiston kertoakseen vahvemmin näkemyksensä, avatakseen tilannetta markkinoilla ja tarjotakseen faktoja paikoin värittyneeseenkin keskusteluun.

Kaupan liitto tuomitsee ulosmarssit ja työnseisaukset     

Kaupan liitto tuomitsee kaupan alan yrityksiin kohdistuvat ulosmarssit ja työnseisaukset laittomina työtaistelutoimenpiteinä. Nämä työrauhan häiriöt vähentävät luottamusta koko työehtosopimusjärjestelmän toimivuuteen. Kaupalle keskeisen tärkeän joulukaupan aikana toteutetut toimet aiheuttavat myös kohtuutonta haittaa kaupan alan yrityksille ja asiakkaille. 

Tyytyväisyys erikoiskauppaan on parantunut viime vuodesta – kotimaiset kaupat ovat kohentaneet asemiaan

Asiakastyytyväisyys on noussut viime vuodesta kaikilla tutkituilla erikois- ja käyttötavarakaupan aloilla. Erityisesti kotimaiset ketjut ovat kohentaneet asemiaan niin asiakastyytyväisyydessä, palvelukokemuksessa kuin asiakkaiden kokemassa lojaliteetissakin. Vaikka asiakastyytyväisyys ei päivittäistavarakaupassa enää parantunutkaan, se on kuitenkin keskimäärin muita aloja selvästi suurempaa.

Lähestymiskielto yritykseen toimii Ruotsissa − Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät: Tämä tarvitaan myös Suomeen

Suomessa yritysten tulisi voida hakea lähestymiskieltoa jatkuvasti häiriötä aiheuttaville ihmisille, esittävät Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät. Ruotsissa kaupan yrityslähestymiskielto on ollut voimassa runsaan vuoden, ja jo alkukokemukset siitä ovat myönteisiä. Häiriökäyttäytyminen on ongelma erityisesti palvelualoilla. Asiakkaat, työntekijät ja yritykset tarvitsevat turvallisen asiointi- ja työympäristön, järjestöt vetoavat.

Kaupan liiton ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyöllä kasvatetaan jo kaupan alalla työskentelevien digitaalisen liiketoiminnan osaamista

Kaupan liitto ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) käynnistävät digitaalisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden, joka tarjoaa kaupan alalla työskenteleville mahdollisuuden kehittää osaamistaan käytännönläheisten opintojaksojen kautta. Kokonaisuus tulee tarjolle avoimen ammattikorkeakoulun opintovalikoimaan.

Tulevaisuusselonteko vauhdittaa kaupan alan uudistumista ja kansainvälistä kilpailukykyä

Kaupan liitto pitää valtioneuvoston tänään hyväksymää kaupan toimialan tulevaisuusselontekoa tervetulleena ja tarpeellisena, sillä alan kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Kaupan liitto on tyytyväinen esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) painotuksiin, jotta digitalisaation mahdollisuuksia kyetään hyödyntämään. Sen sijaan kaavoitus sekä alkoholi- ja apteekkisääntely olisivat kaivanneet rohkeampaa uudistamista. 

Kaupalle joulukuu on edelleen vuoden tärkein myyntikuukausi − jouluna myynti kasvaa viidenneksen

Suomessa toimivalle vähittäiskaupalle joulukuu on edelleen ehdottomasti tärkein myyntikuukausi, vaikka myynti hajautuu pienempien sesonkien ansiosta jo muillekin kuukausille. Joulukuussa kaupan myynti kasvaa vuoden kuukausikeskiarvoon verrattuna noin viidenneksen. Monelle erikoiskaupalle joulumyynnin onnistuminen on ehdottoman tärkeää.

Vastuullisuus vahvistuu suomalaisten asenteissa – tuotteiden kestävyydestä ollaan valmiita maksamaan

Valtaosa suomalaisista pitää kestävien tuotteiden ostamista vastuullisen kuluttajan mittarina. He ovat myös valmiita maksamaan korkeampaa hintaa kestävistä tuotteista, ja varsinkin niin sanottujen digiostamisen edelläkävijöiden maksuhalukkuus on pandemian aikana kasvanut. Suurin osa suomalaisista haluaisi suosia yhteiskuntavastuuta kotimaassa kantavia kauppoja, mutta maksuhalukkuus tästä on hieman heikompaa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi