Kaupan työehtosopimusneuvottelut

Mikä tehtävä työehtosopimuksilla on?

Työehtosopimuksella sovitaan työntekijä- ja työnantajajärjestön välillä alakohtaisista työehdoista. Työehtosopimus sisältää määräyksiä ennen kaikkea palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita työehtosopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimusten voimassaoloaikana molemmilla osapuolilla on lisäksi työrauhavelvollisuus, eli työehtosopimukseen kohdistuvia lakkoja, työsulkuja tai muita työtaistelutoimenpiteitä ei saa sopimuskauden aikana panna toimeen. Työrauhavelvollisuus ei kuitenkaan koske esimerkiksi poliittisia lakkoja tai tukilakkoja, koska ne eivät kohdistu itse työehtosopimukseen ja sen määräyksiin.  

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi